Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
// Symbol wiatru
unsigned char symbol_wiatr[8] = {
 0b00110,
 0b01010,
 0b10001,
 0b11111,
 0b10001,
 0b01010,
 0b00110,
 0b00000
};

// Symbol ognia
unsigned char symbol_ogien[8] = {
 0b11111,
 0b11011,
 0b10001,
 0b10001,
 0b10001,
 0b11011,
 0b11111,
 0b00000
};


#include "xc.h"
#include <libpic30.h>

// ... (definicje makr i funkcji LCD - bez zmian)

int main(void) {
  // ... (inicjalizacja rejestrów kierunku, inicjalizacja LCD - bez zmian)

  // Zapisanie symboli wiatru i ognia do pamięci CGRAM
  LCD_saveCustChar(0, symbol_wiatr);
  LCD_saveCustChar(1, symbol_ogien);

  while (1) {
    // Wyczyszczenie ekranu
    LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);

    // Wyświetlanie pierwszej linii tekstu
    LCD_setCursor(1, 0);
    LCD_print("wind");
    LCD_sendData(0); // Wyświetlanie symbolu wiatru z pamięci CGRAM
    LCD_print(" breaker");

    // Wyświetlanie drugiej linii tekstu
    LCD_setCursor(2, 0);
    LCD_sendData(1); // Wyświetlanie symbolu ognia z pamięci CGRAM
    LCD_print(" is born!");

    __delay_ms(500); // Opóźnienie

    // ... (opcjonalnie: animacja, zmiana tekstu, itp.)
  }

  return 0;
}
Leave a Comment