Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
624 B
8
Indexable
Never
//@version=5
indicator("Bollinger Bands with Percentage Change Source", overlay=false)

// Önceki bara göre yüzdelik fiyat değişiminin mutlak değerini hesapla
priceChange = math.abs(close / close[1] - 1) * 100

// Bollinger Bantları'nı hesapla
length = input(20, title="Length")
src = priceChange
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Bollinger Bantları'nı plot et
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Band")
Leave a Comment