Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.0 kB
1
Indexable
Never


 
Cześć,  
Dziękujemy, że korzystasz z Wrocławskiego Roweru Miejskiego!
Nieustannie udoskonalamy nasz System Rowerowy. W związku z tym aktualizujemy Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej https://wroclawskirower.pl. Nie musisz nic robić, by nadal wypożyczać wrocławskie rowery.

Najważniejsze zmiany w regulaminie dotyczą:

Korekty cennika części rowerowych (załącznik nr 2 do regulaminu: „Koszty naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie WRM”).
Zmiana nazwy Operatora z Nextbike S.A. na Nextbike S.A. w Restrukturyzacji w miejscach, w którym jest on wspominany.
Definicja Strefy Użytkowania została uzupełniona o link do strony z listą miejscowości nią objętych (https://wroclawskirower.pl/strefa-uzytkowania-systemu-wrm)
Możliwości zmniejszenia opłaty za utratę roweru:
Rozdział XI, pkt 7: Opłata, o której mowa w Rozdziale XI pkt. 6.b może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

Powodów zmiany regulaminu w przypadku usług o charakterze ciągłym:
Rozdział XVI pkt 3: W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:

a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie;

b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia;

c. wprowadzenie nowej usługi;

d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części;

e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom;

f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;

g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.

Powodów zmiany regulaminu w przypadku usług o charakterze jednorazowym:
Rozdział XVI pkt. 4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.

Wprowadzenie poprawek wizualnych.
 
Regulamin
 
Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych! Publikujemy ciekawe informacje i aktualności o rowerach miejskich.
Pozdrawiamy,
Zespół Nextbike!

Potrzebujesz pomocy?
Kontakt do Biura Obsługi Klienta znajdziesz w aplikacji mobilnej i na stronie https://wroclawskirower.pl/kontakt/

Copyright © 2023 Nextbike
Nadawcą wiadomości jest: Nextbike S.A  ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa .
Kliknij, aby się wypisać