mnozenie

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a month ago
563 B
1
Indexable
Never
// poprawny wynik
int poprawnyWynik = a * b;

// pobrać wynik od użytkownika
int podanyWynik = int.Parse(wynikBox.Text);


// jeżeli poprawna odpowiedz to MB -> poprawna odpowiedź
if (poprawnyWynik == podanyWynik)
{
    MessageBox.Show("Podany wynik jest poprawny. Gramy dalej !", "Wynik", MessageBoxButtons.OK);
}
// jeżeli niepoprawna -> błędna odpowiedź + podanie wyniku.
else
{
    MessageBox.Show($"Podany wynik jest niepoprawny. Poprawny wynik : {poprawnyWynik}. " +
        $"Spróbuj ponownie !", "Wynik", MessageBoxButtons.OK);
}
Leave a Comment