Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
using System;

namespace AlgorytmWyszukiwania
{
  class Program
  {
    class TablicaPosortowana //wyszukiwanie binarne
    {
      private int[] tab2;
      public TablicaPosortowana(int []tab2)
      {
        this.tab2 = tab2;
      }
      public bool Wyszukiwanie2(int szukana2)
      {
        int i = 0, j = tab2.Length - 1, k = -1;
        
        while (j - i > 1) 
        {
          k = (j - i) / 2 + i;

          if (tab2[k] == szukana2)
          {
            return true;
          }
          else if (tab2[k] < szukana2)
          {
            i = k;
          }
          else
          {
            j = k;
          }
        }
        if (tab2[i] == szukana2 || tab2[j] == szukana2)
        {
          return true;
        }
        return false;
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] tab2 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      TablicaPosortowana szukam2 = new TablicaPosortowana(tab2);
      Console.WriteLine("Wpisz, jakiej liczby szukasz");
      int szukana2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bool wynik2 = szukam2.Wyszukiwanie2(szukana2);
      Console.WriteLine($"Czy wartość {szukana2} została znaleziona? {wynik2}");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Leave a Comment