Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.8 kB
8
Indexable
Never

# ZADANKO 2
# PAJECZE SIEDLISKO 
# aktualna pozycja gracza -> bo budujemy konkretną budowle 
pozycja = player.position()
x = pozycja.get_value(Axis.X) # wczytuje współrzędną X
y = pozycja.get_value(Axis.Y) # wczytuje współrzędną Y
z = pozycja.get_value(Axis.Z) # wczytuje współrzędną Z

# 1. Funkcja budujaca jaskinie z skarbem na koncu 
def jaskinia():
  # stawiam jaskinie z pustym srodkiem
  blocks.fill(BEDROCK, world(x - 5, y - 1, z - 1), world(x + 5, y + 10, z + 50),
  FillOperation.HOLLOW)
  # stawiam skarb 
  blocks.place(GLOWSTONE, world(x,y,z + 49))

# 2. Daje graczowi minimalny eq 
def eq():
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_AXE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TORCH, 64)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 64)

# 3. Spawn pajakow 
def spawnPajakow():
  
  # petla spanwujaca pajaki i sieci
  for i in range(50):
    mobs.spawn(SPIDER, randpos(world(x - 4, y, z + 5), world(x + 4, y + 5, z + 49)))
    blocks.place(COBWEB, randpos(world(x - 4, y, z + 5), world(x + 4, y + 5, z + 49)))
  
# 4. Funckji na wygrana 
def wygrana():
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  player.teleport(pos(0, 0, 50))

# 5. Podpiac wygrana po zniszczeniu glowstone na koncu jaskini
blocks.on_block_broken(GLOWSTONE, wygrana) # na blok zniszczony(JAKI, coSieDzieje->funkcja)

# Funkcja uruchamiajaca cala gre
def miniGra():
  jaskinia() # buduje jaskinie
  eq() # daje eq 
  spawnPajakow() # spawnPajkow

# podpinam gre do polecenia czatu 
player.on_chat("gra",miniGra)