Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
598 B
4
Indexable
Never
def kalkulator():
  pytanie = input("Co chcesz zrobić z liczbami? 1. dodawanie 2. odejmowanie 3. mnożenie 4. dzielenie: ")
  pytanie = int(pytanie)
  a = input("Podaj a: ")
  a = int(a)
  b = input("Podaj b: ")
  b = int(b)
  if pytanie == 1:
    dodawanie = a + b
    return dodawanie
  elif pytanie == 2:
    odejmowanie = a - b
    return odejmowanie
  elif pytanie == 3:
    mnozenie = a * b
    return mnozenie
  elif pytanie == 4:
    dzielenie = a / b
    return dzielenie
  else:
    pass

# Wywołanie funkcji
print(kalkulator())