Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
805 B
2
Indexable
Never
// Funkcja z parametrem i zwracajaca wartość 
function wiekUczestnika(rokUrodzenia){
 return 2022 - rokUrodzenia;
}

// Zadanie 1
// Stworz kalkulator lat do emerytury, sprawdz czy ktos juz moze miec czy nie 

//stwórz funkcje o nazwie lataDoEmerytury,
 function lataDoEmerytury(wiek, imie){
  // Policz wiek uczestnika
  var ileLat = wiekUczestnika(wiek);
  // Sprawdz czy dostanie emeryture
  var czyMozeDostacEmeryture = ((65 - ileLat) >= 0) ? false : true;
  // Wyswietl dobry alert 
  if(czyMozeDostacEmeryture) {
   alert(imie + " jest już na emeryturze");
  }
  else {
   var lataDoEmerytury = 65 - wiek;
   alert(imie + " ma " + lataDoEmerytury + " lat do emerytury.");
  }
 }

lataDoEmerytury(1900, "Tadeusz");
lataDoEmerytury(1997, "Michał");
lataDoEmerytury(2010, "Grupa");