Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

# Tworzenie pustego grafu nieskierowanego
G = nx.Graph()

# Dodawanie węzłów
G.add_node("KRYZYS")
G.add_nodes_from([
  "Rodzaje Kryzysów",
  "Ekonomiczny",
  "Zdrowotny",
  "Środowiskowy",
  "Polityczny",
  "Skutki Kryzysów",
  "Bezrobocie",
  "Straty finansowe",
  "Napięcia społeczne",
  "Zmiany polityczne"
])

# Dodawanie krawędzi (połączeń między węzłami)
G.add_edges_from([
  ("KRYZYS", "Rodzaje Kryzysów"),
  ("Rodzaje Kryzysów", "Ekonomiczny"),
  ("Rodzaje Kryzysów", "Zdrowotny"),
  ("Rodzaje Kryzysów", "Środowiskowy"),
  ("Rodzaje Kryzysów", "Polityczny"),
  ("KRYZYS", "Skutki Kryzysów"),
  ("Skutki Kryzysów", "Bezrobocie"),
  ("Skutki Kryzysów", "Straty finansowe"),
  ("Skutki Kryzysów", "Napięcia społeczne"),
  ("Skutki Kryzysów", "Zmiany polityczne"),
])

# Rysowanie grafu
pos = nx.spring_layout(G) # Ustalamy pozycje węzłów
labels = {node: node for node in G.nodes()} # Tworzymy etykiety węzłów

plt.figure(figsize=(8, 6))
nx.draw(G, pos, with_labels=True, labels=labels, node_size=2000, node_color='skyblue', font_size=10, font_weight='bold')
plt.title("Mapa Myśli: Kryzys")
plt.axis('off') # Wyłączamy oznaczenia osi
plt.show()