asdadasda

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
double bisectionMethod(polinom p1[],int elemanSayisi){
  double hata,gercekDeger,hesaplananDeger,b,a,hataKesinlik;
  int n=0,hataTuru;
  double c;
  printf("Eger gercek degeri girecekseniz 1 girmeyecekseniz 0 a basiniz:");
  scanf("%d",&hataTuru);
  printf("Lutfen hata kesinligini giriniz");
  scanf("%lf",&hataKesinlik);
  
  if(hataTuru==1){
    printf("Lutfen gercek degeri giriniz");
    scanf("%lf",&gercekDeger);

  }
  printf("Araligin baslangic degeriniz giriniz");
  scanf("%lf",&a);
  printf("Araligin bitis degeriniz giriniz");
  scanf("%lf",&b);
  if((degerHesapla(p1,a,elemanSayisi) * degerHesapla(p1,b,elemanSayisi))>0){
    printf("Bu aralikta kok yoktur");

  }
  else {
    do{
      n=n+1;
      if(hataTuru==1){
        hata=mutlakDeger(gercekDeger-hesaplananDeger);
      }
      else if(hataTuru==0){
        hata=(b-a)/(ust(2,n));

      c=(a+b)/2;
      if((degerHesapla(p1,a,elemanSayisi) * degerHesapla(p1,c,elemanSayisi))<0){
        b=c;
      }
      else{
        a=c;
      }
      
            
    }
  }while (hata>hataKesinlik);

  return c; 

  }
}