Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
5.7 kB
1
Indexable
Never
GDPR - Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. GDPR áp dụng cho cả người dân EU và các tổ chức kinh doanh với họ. nhấn mạnh rằng GDPR không chỉ ảnh hưởng đến công nghệ mà còn tác động đến chiến lược kinh doanh, do vi phạm GDPR có thể dẫn đến phạt lên đến 2% tổng doanh thu kinh doanh toàn cầu của tổ chức.

Các bài học này bao gồm các chủ đề sau:

Tổng quan về các luật và quy định quan trọng mà các tổ chức công nghệ mới nổi có thể phải tuân theo.

Tổng quan về các tiêu chuẩn chính và các phương pháp thực hành tốt nhất có thể hướng dẫn sự phát triển và vận hành đạo đức trong một tổ chức dựa trên dữ liệu.
Mặc dù không phải mọi quy định hoặc tiêu chuẩn đều có thể áp dụng cho tổ chức của bạn nhưng tìm hiểu về chúng là một bước quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức dựa trên dữ liệu của bạn đang tuân theo kế hoạch duy trì các giá trị đạo đức.
Đầu tiên: WHAT IS REGULATION
Quy định là gì?

Quy định là các luật hoặc quy tắc được tạo ra bởi các người đại diện mà chúng ta bầu chọn, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực đó. Chúng có giá trị pháp lý và phải tuân thủ theo luật pháp của quốc gia.
Khác biệt giữa Quy định và Khuôn khổ Đạo đức

Khuôn khổ đạo đức là một tập hợp các nguyên tắc và giá trị dùng để xây dựng và hướng dẫn về quy định. Tuy nhiên, chúng không thể áp dụng trực tiếp và chỉ cung cấp nền tảng cho hành vi đạo đức và an toàn trong xã hội.
Cách quy định về công nghệ dựa trên dữ liệu ra đời

Hiệp định 108 của Hội đồng Châu Âu năm 1981 đánh dấu sự ra đời của quy định về công nghệ dựa trên dữ liệu. Hiệp định này giúp đảm bảo quyền riêng tư được bảo vệ một cách hợp pháp.Các Luật Lệ ở các quốc gia:
FTC: Quy định về Quy tắc Thực hành Thông tin Công bằng (FTC) tại Mỹ bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng trong việc sử dụng thông tin cá nhân.

OECD:

Đầy đủ tên: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Quy Định Chính: Nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật thông tin đã được đề xuất bởi OECD, bao gồm các nguyên tắc quy định việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.
GDPR:

Đầy đủ tên: Quy tắc bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation)
Địa điểm: Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)
Quy Định Chính: Bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của các công dân EU và EEA.
CCPA:

Đầy đủ tên: Đạo luật quyền riêng tư người tiêu dùng California (California Consumer Privacy Act)
Địa điểm: California, Hoa Kỳ
Quy Định Chính: Bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng California và quy định việc sử dụng thông tin cá nhân.
PIPEDA:

Đầy đủ tên: Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
Địa điểm: Canada
Quy Định Chính: Đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của cá nhân trong quá trình thương mại điện tử.
POPIA:

Đầy đủ tên: Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (Protection of Personal Information Act)
Địa điểm: Nam Phi
Quy Định Chính: Bảo vệ thông tin cá nhân của cá nhân tại Nam Phi và quy định việc xử lý dữ liệu cá nhân.
LGPD:

Đầy đủ tên: Đạo luật bảo vệ dữ liệu chung (Lei Geral de Proteção de Dados)
Địa điểm: Brazil
Quy Định Chính: Bảo vệ thông tin cá nhân của công dân Brazil và quy định việc xử lý dữ liệu cá nhân.
COPPA:

Đầy đủ tên: Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (Children's Online Privacy Protection Act)
Địa điểm: Hoa Kỳ
Quy Định Chính: Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em dưới 13 tuổi và yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh.

Algorithmic Accountability Act:

Đầy đủ tên: Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Thuật toán (Algorithmic Accountability Act)
Địa điểm: Hoa Kỳ
Quy Định Chính: Đạo luật này yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải phát hiện và loại bỏ mọi thành kiến phân biệt đối xử được nhúng trong mô hình máy tính của họ.
FERPA:

Đầy đủ tên: Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act)
Địa điểm: Hoa Kỳ
Quy Định Chính: Bảo vệ quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình của học sinh, quy định quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh.
BIPA:

Đầy đủ tên: Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học (Biometric Information Privacy Act)
Địa điểm: Illinois, Hoa Kỳ
Quy Định Chính: Bảo vệ thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học và đề ra yêu cầu cho việc thu thập, sử dụng, và lưu trữ thông tin sinh trắc học.