Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
1.7 kB
1
Indexable
Never
with open('dane.txt', 'r') as plik:
  liczby_str = plik.read().split()
liczby_int = [int(x) for x in liczby_str]

liczby_dwuwymiarowe = []

for i in range(0, len(liczby_int), 320):
  podtablica = liczby_int[i:i+320]
  liczby_dwuwymiarowe.append(podtablica)

def jeden():
  najwieksza = 0
  najmniejsza = 255
  for z in range(64000):
    if liczby_int[z] > najwieksza:
      najwieksza = liczby_int[z]
    if liczby_int[z] < najmniejsza:
      najmniejsza = liczby_int[z]

  print(najmniejsza,najwieksza)


def dwa():
  wynik = 0

  for i in range(200):
    for z in range(160):
      if liczby_dwuwymiarowe[i][z] != liczby_dwuwymiarowe[i][319 - z]:
        wynik += 1
        break
  print(wynik)

def trzy():
  wynik = 0

  for i in range(200):
    for z in range(160):
      if liczby_dwuwymiarowe[i][z] - liczby_dwuwymiarowe[i][z+1] > 128 or liczby_dwuwymiarowe[i][z+1] - liczby_dwuwymiarowe[i][z] > 128:
        wynik += 1
        break
      if liczby_dwuwymiarowe[i][z] - liczby_dwuwymiarowe[i][z-1] > 128 or liczby_dwuwymiarowe[i][z-1] - liczby_dwuwymiarowe[i][z] > 128:
        wynik += 1
        break
      if liczby_dwuwymiarowe[i][z] - liczby_dwuwymiarowe[i+1][z] > 128 or liczby_dwuwymiarowe[i+1][z] - liczby_dwuwymiarowe[i][z] > 128:
        wynik += 1
        break
      if liczby_dwuwymiarowe[i][z] - liczby_dwuwymiarowe[i-1][z] > 128 or liczby_dwuwymiarowe[i-1][z] - liczby_dwuwymiarowe[i][z] > 128:
        wynik += 1
        break
trzy()