Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
17 days ago
464 B
1
Indexable
Never
if __name__ == '__main__':
  number = int(input("Wprowadź liczbę: "))
  range_list = list(range(1, number + 1)) # to tworzy listę liczb zaczynajcą się od 1 do liczby number

  divisor_list = []

  for n in range_list:
    if number % n == 0: #jeżeli liczba (number) dzieli się bez reszty to znaczy, że sprawdzana liczba2 z listy range_list jest dzielnikiem liczby (number)
      divisor_list.append(n)

  print(divisor_list)
Leave a Comment