zad-3-J.G

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
3.5 kB
2
Indexable
Never

#include <iostream>

#include <stdlib.h>
#include <string.h>

using namespace std;

/*

   1) Jak wygląda zapis do obiektu?

    - Zapisujemy bezpośrednio dane do obiektu.   2) Czy zapis jest podobny do struktury?

     - Tak   3) Kto może zapisywać do obiektu?

     - W przypadku pól publicznych, każdy.   4) Różnice między klasą a strukturą

     - Pola klasy są domyślnie prywatne. (hermetyzacja)   5) Zastanowić się czym klasa różni się w tym wypadku od struktury? Mamy
  tylko dane, cechy, atrybuty. Jakaś różnica? Po co nam zatem obiekty?

    - Mozna je tworzyc n razy.   6) Jak wygląda odczyt, i kto może czytać z obiektu?

     - Pola są publiczne wiec odczyt może się odbywać bezpośrednio z obiektu

     - Każdy może czytać z obiektu   7) Jak tworzone i obsługiwane są zmienne obiektowe tego typu?

     - Zmienna statyczna inicjalizująca się w momencie deklaracji, w
  przeciwieństwie do zmiennej dynamicznej, programista nie ma kontroli nad tym
  kiedy taka zmiena zostanie zniszczona.   */

class Postac {
 public:
 string rasa;
 string imie;
 int obrona;
 int atak;
 int szybkosc;

 void odczyt() {
  cout << "Gatunek: " << rasa << endl;
  cout << "Imię: " + imie << endl;
  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
 }

 void ustawRase(string wybranaRasa) { rasa = wybranaRasa; }

 void pokazDane() {
  /*
   1) Czy metoda ma dostęp do wnętrza klasy?
    - Tak
   2) Omówić metodykę tworzenia identyfikatorów w stylu camelCase oraz
   snake_case.
    - Identyfikatory w metodyce camelCase są tworzone w taki sposób że
   pierwsza litera każdego wyrazu np funkcji (nie licząc pierwszego) jest
   pisana z wielkiej litery, w przypadku snake_case wyrazy łączymy za pomocą _
   3) Jak działa taka metoda dodawania danych i odczytu?
    - pokazDane -> Pobiera dane następnie wyświetla za pomocą cout
    - wczytajDane -> zapisuje w klasie wartosci przekazane przez cin
   4) Omówić porządek w kodzie dzięki zamknięciu danych w obiektach.
    - Dzięki zastosowaniu klas w prosty sposób możemy porządkować logikę
   wspólną dla wielu elementów. Dodatkowo umożliwia nam segregację elementów w
   sposób logiczny i zwięzły.
   5) Sprawdzić ile pamięci zajmuje obiekt.
   - Zajmuje 64
  */
  cout << "Mój gatunek to " << rasa << endl;
  cout << "Nazywam się " + imie << endl;
  cout << "Mam takie moce: " << endl;
  cout << " 1) Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << " 2) Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
  cout << " 3) Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
 }

 void wczytajDane() {
  cout << "Edycja danych dla " << rasa << endl;
  cout << "Wpisz Imię" << endl;
  cin >> imie;
  cout << "Wpisz Atak" << endl;
  cin >> atak;
  cout << "Wpisz Szybkość" << endl;
  cin >> szybkosc;
  cout << "Wpisz Obronę" << endl;
  cin >> obrona;
 }
};

int main() {
 Postac zwiadowca = Postac();
 zwiadowca.ustawRase("zwiadowca");
 zwiadowca.wczytajDane();
 zwiadowca.odczyt();

 Postac mag = Postac();
 mag.ustawRase("mag");
 mag.wczytajDane();
 mag.odczyt();

 Postac wojownik = Postac();
 wojownik.ustawRase("wojownik");
 wojownik.wczytajDane();
 wojownik.odczyt();

 cout << sizeof(zwiadowca);
 return 0;
}