ztp4

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.4 kB
1
Indexable
Never
//BIBLIOTEKA.CS

class Biblioteka : IObserver
{
  private List<Utwor> songs;
  private double totalCost;
  public double costPerPlay;

  public Biblioteka()
  {
    this.songs = new List<Utwor>();
    this.totalCost = 0;
    this.costPerPlay = 0.1;
  }

  public void AddSong(Utwor song)
  {
    songs.Add(song);
    song.RegisterObserver(this);
  }

  public void RemoveSong(Utwor song)
  {
    songs.Remove(song);
    song.RemoveObserver(this);
  }

  public Utwor GetSong(int index)
  {
    return songs[index];
  }

  public void Update(IObservable observable)
  {
    if (observable is Utwor)
    {
      totalCost += costPerPlay;
      Console.WriteLine("Aktualna cena za odtworzenia: " + totalCost);
    }
  }
}


//CENNIK.CS

class PriceList : IObserver
{
  private double costPerPlay;

  public PriceList()
  {
    this.costPerPlay = 0.1;
  }

  public double CostPerPlay { get => costPerPlay; set => costPerPlay = value; }

  public void Update(IObservable observable)
  {
    if (observable is Biblioteka)
    {
      ((Biblioteka)observable).costPerPlay = costPerPlay;
    }
  }
}


//UTWOR.CS

using System;
using System.Collections.Generic;

// Interfejs dla obiektów obserwowanych
interface IObservable
{
  void RegisterObserver(IObserver observer);
  void RemoveObserver(IObserver observer);
  void NotifyObservers();
}

// Interfejs dla obiektów obserwujących
interface IObserver
{
  void Update(IObservable observable);
}

class Utwor : IObservable
{
  private string title;
  private string artist;
  private double duration;
  private double play_cost;
  private List<IObserver> observers;

  public Utwor(string title, string artist, double duration, double play_cost)
  {
    this.title = title;
    this.artist = artist;
    this.duration = duration;
    this.play_cost = play_cost;
    this.observers = new List<IObserver>();
  }

  public string Title { get => title; set => title = value; }
  public string Artist { get => artist; set => artist = value; }
  public double Duration { get => duration; set => duration = value; }

  public double Play_Cost { get => play_cost; set => Play_Cost = value; }

  public void Play()
  {
    Console.WriteLine("Odtwarzam utwór: " + Title + " wykonawcy " + Artist + " trwający " + Duration + " sekund. Odtworzenie kosztowało: " + Play_Cost + "zł.");
    NotifyObservers();
  }

  public void RegisterObserver(IObserver observer)
  {
    observers.Add(observer);
  }

  public void RemoveObserver(IObserver observer)
  {
    observers.Remove(observer);
  }

  public void NotifyObservers()
  {
    foreach (IObserver observer in observers)
      observer.Update(this);
  }
}


//PROGRAM.CS

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Utwor w1 = new Utwor("Tytul", "Artysta", 3.5, 1);
    Utwor w2 = new Utwor("Drugi", "yyyy", 7.00, 2);
    Utwor w3 = new Utwor("Trzeci", "vvvv", 2.00, 3);
    Utwor w4 = new Utwor("Czwarty", "zzzz", 11.00, 4);

    Biblioteka biblioteka = new Biblioteka();
    biblioteka.AddSong(w1);
    biblioteka.AddSong(w4);
    //biblioteka.removeSong(w1);
    w1.Play();
    w2.Play();
    w3.Play();
    w4.Play();
  }
}