Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
golang
a month ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
package main

import "fmt"

func main() {
	var number1 float64
	var number2 float64
	var i string
	var err error
	fmt.Print("Введите первое число:")
	_, err = fmt.Scanln(&number1)
	if err != nil {
		fmt.Println(
			fmt.Sprintf("Не получилось прочитать число!", err))
	}
	fmt.Print(number1)
	fmt.Print("Введите действие: +,-,* или /")
	_, err = fmt.Scanln(&i)
	if err != nil {
		fmt.Println(
			fmt.Sprintf("Не получилось прочитать действие!", err))
	}
	fmt.Print("Введите второе число:")
	_, err = fmt.Scanln(&number2)
	if err != nil {
		fmt.Println(
			fmt.Sprintf("Не получилось прочитать число!", err))
	}
	switch i {
	case "+":
		result := number1 + number2
		fmt.Print("Резултат сложения:", result)
	case "-":
		result := number1 - number2
		fmt.Print("РЕзультат вычитания:", result)
	case "*":
		result := number1 * number2
		fmt.Print("Резултат умножения:", result)
	case "/":
		result := number1 / number2
		fmt.Print("Результат деления:", result)
	default:
		fmt.Println("Неизвестное действие!")
	}

}