Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
2.6 kB
0
Indexable
Never
import os
import requests
from shutil import copyfile
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw

def arşivle(klasör_yolu):
 """
 Belirtilen klasördeki tüm EPUB kitaplarını arşivler.

 Args:
  klasör_yolu: Arşivlenecek kitapların bulunduğu klasörün yolu.
 """

 # Dosya isimlerini listele
 dosya_isimleri = os.listdir(klasör_yolu)

 for dosya_ismi in dosya_isimleri:
  # Dosyanın tam yolunu al
  dosya_yolu = os.path.join(klasör_yolu, dosya_ismi)

  # Dosyanın EPUB olup olmadığını kontrol et
  if dosya_ismi.endswith(".epub"):
   # EPUB dosyasıysa, kitap ismini ve uzantısını ayır
   kitap_ismi, uzantı = os.path.splitext(dosya_ismi)

   # Kitap kapağı resmini indir
   kitap_kapağı_url = kitap_ismi + ".jpg" # Varsayılan kapak resmi URL'si
   kapak_resmi_yolu = os.path.join(klasör_yolu, kitap_ismi + ".jpg")
   indir_kitap_kapağı(kitap_kapağı_url, kapak_resmi_yolu)

   # Klasör resmini güncelle
   güncelle_klasör_resmi(klasör_yolu, kapak_resmi_yolu)

   # EPUB dosyasını arşivle
   arşiv_yolu = os.path.join(klasör_yolu, kitap_ismi + ".zip")
   arşivle_epub(dosya_yolu, arşiv_yolu)

def indir_kitap_kapağı(url, dosya_yolu):
 """
 Belirtilen URL'den kitap kapağı resmini indirir ve kaydeder.

 Args:
  url: Kitap kapağı resmi URL'si.
  dosya_yolu: Kaydedilecek resim dosyasının yolu.
 """

 try:
  # URL'den resim içeriğini indir
  response = requests.get(url)
  resim_içeriği = response.content

  # Resim içeriğini dosyaya kaydet
  with open(dosya_yolu, "wb") as dosya:
   dosya.write(resim_içeriği)

 except requests.exceptions.RequestException:
  print(f"Hata: {url} adresinden kitap kapağı resmi indirilemedi.")

def güncelle_klasör_resmi(klasör_yolu, kapak_resmi_yolu):
 """
 Klasör resmini kitap kapağı resmiyle günceller.

 Args:
  klasör_yolu: Klasörün yolu.
  kapak_resmi_yolu: Kitap kapağı resmi dosyasının yolu.
 """

 # Klasör resmini aç
 klasör_resmi = Image.open(klasör_yolu + "\\folder.ico")

 # Kitap ismini klasör resmine ekle
 çizim = ImageDraw.Draw(klasör_resmi)
 font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 16)
 kitap_ismi, _ = os.path.splitext(os.path.basename(klasör_yolu))
 çizim.text((10, 10), kitap_ismi, font=font, fill=(0, 0, 0))

 # Klasör resmini kaydet
 klasör_resmi.save(klasör_yolu + "\\folder.ico")

def arşivle_epub(dosya_yolu, arşiv_yolu):
 """
 EPUB
Leave a Comment