Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
41 kB
51
Indexable
Never
//@version=5
indicator(title='TARAMA', shorttitle='TARAMA', overlay=true)
gurupSec = input.string(defval='1', options=['1', '2', '3', '4', '5','6','7'], group='Taraması yapılacak 40\'arlı gruplardan birini seçin', title='Grup seç')
per = input.timeframe(defval='240', title='PERİYOT',group = "Tarama yapmak istediğiniz periyotu seçin")
loc = input.int(defval=10, title='Konum Ayarı', minval = -100,maxval = 100 , step = 5, group='Tablonun konumunu belirleyin')
loc_second_label = input.int(defval=50, title='2.tablo Konum Ayarı (ilk tabloya olan mesafesi)', minval = -100,maxval = 100 , step = 5, group='Tablonun konumunu belirleyin')
rsi_min = input.int(defval=30, title='RSI min', minval = 0,maxval = 100 , step = 1, group='RSI ayarları')
rsi_max = input.int(defval=70, title='RSI max', minval = 0,maxval = 100 , step = 1, group='RSI ayarları')
rsi_per = input.int(defval=14, title='RSI periyot', minval = 0,maxval = 100 , step = 1, group='RSI ayarları')
rsi_source = input.source(defval=close, title='RSI kaynağı', group='RSI ayarları')
func() =>
  //ÖRNEK BİR FONKSİYON AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR. SİZ DE İSTEDİĞİNİZ KOŞULLAR İÇİN TARAMA YAZABİLİRSİNİZ.
  rsi = ta.rsi(rsi_source,rsi_per)

  cond = rsi < rsi_min or rsi > rsi_max
  [rsi_source,cond, rsi]

c1 = input.symbol(title='1',  defval='BINANCE:IDUSDT.P',group = "1. Grup coinleri")
c2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:BNBUSDT.P')
c3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:BALUSDT.P')
c4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:SXPUSDT.P')
c5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:TRUUSDT.P')
c6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:HIGHUSDT.P')
c7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:SKLUSDT.P')
c8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:FLOWUSDT.P')
c9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:BATUSDT.P')
c10 = input.symbol(title='10', defval='BINANCE:RDNTUSDT.P')
c11 = input.symbol(title='11', defval='BINANCE:BTCUSDT.P')
c12 = input.symbol(title='12', defval='BINANCE:DOGEUSDT.P')
c13 = input.symbol(title='13', defval='BINANCE:FLMUSDT.P')
c14 = input.symbol(title='14', defval='BINANCE:1000BONKUSDT.P')
c15 = input.symbol(title='15', defval='BINANCE:GLMRUSDT.P')
c16 = input.symbol(title='16', defval='BINANCE:SUPERUSDT.P')
c17 = input.symbol(title='17', defval='BINANCE:CELOUSDT.P')
c18 = input.symbol(title='18', defval='BINANCE:DGBUSDT.P')
c19 = input.symbol(title='19', defval='BINANCE:GTCUSDT.P')
c20 = input.symbol(title='20', defval='BINANCE:TWTUSDT.P')
c21 = input.symbol(title='21', defval='BINANCE:API3USDT.P')
c22 = input.symbol(title='22', defval='BINANCE:GMXUSDT.P')
c23 = input.symbol(title='23', defval='BINANCE:CYBERUSDT.P')
c24 = input.symbol(title='24', defval='BINANCE:HBARUSDT.P')
c25 = input.symbol(title='25', defval='BINANCE:FILUSDT.P')
c26 = input.symbol(title='26', defval='BINANCE:ARBUSDT.P')
c27 = input.symbol(title='27', defval='BINANCE:IMXUSDT.P')
c28 = input.symbol(title='28', defval='BINANCE:ZILUSDT.P')
c29 = input.symbol(title='29', defval='BINANCE:ARUSDT.P')
c30 = input.symbol(title='30', defval='BINANCE:PERPUSDT.P')
c31 = input.symbol(title='31', defval='BINANCE:CELRUSDT.P')
c32 = input.symbol(title='32', defval='BINANCE:ENSUSDT.P')
c33 = input.symbol(title='33', defval='BINANCE:SUIUSDT.P')
c34 = input.symbol(title='34', defval='BINANCE:ARKUSDT.P')
c35 = input.symbol(title='35', defval='BINANCE:DOTUSDT.P')
c36 = input.symbol(title='36', defval='BINANCE:SLPUSDT.P')
c37 = input.symbol(title='37', defval='BINANCE:PYTHUSDT.P')
c38 = input.symbol(title='38', defval='BINANCE:QTUMUSDT.P')
c39 = input.symbol(title='39', defval='BINANCE:HIFIUSDT.P')
c40 = input.symbol(title='40', defval='BINANCE:MTLUSDT.P')
d1 = input.symbol(title='1',  defval='',group = "2. Grup coinleri")
d2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:ANTUSDT.P')
d3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:RIFUSDT.P')
d4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:CVXUSDT.P')
d5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:TLMUSDT.P')
d6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:AUCTIONUSDT.P')
d7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:SFPUSDT.P')
d8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:BLZUSDT.P')
d9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:HFTUSDT.P')
d10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:ANKRUSDT.P')
d11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:IDEXUSDT.P')
d12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:COTIUSDT.P')
d13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:CAKEUSDT.P')
d14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:EGLDUSDT.P')
d15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:KEYUSDT.P')
d16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:ETHBTC.P')
d17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:CRVUSDT.P')
d18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:STEEMUSDT.P')
d19 = input.symbol(title='19',  defval='BINANCE:BTCUSDT.P')
d20 = input.symbol(title='20',  defval='BINANCE:ALICEUSDT.P')
d21 = input.symbol(title='21',  defval='BINANCE:WLDUSDT.P')
d22 = input.symbol(title='22',  defval='BINANCE:BTCDOMUSDT.P')
d23 = input.symbol(title='23',  defval='BINANCE:USTCUSDT.P')
d24 = input.symbol(title='24',  defval='BINANCE:ICPUSDT.P')
d25 = input.symbol(title='25',  defval='BINANCE:MEMEUSDT.P')
d26 = input.symbol(title='26',  defval='BINANCE:NMRUSDT.P')
d27 = input.symbol(title='27',  defval='BINANCE:MINAUSDT.P')
d28 = input.symbol(title='28',  defval='BINANCE:JASMYUSDT.P')
d29 = input.symbol(title='29',  defval='BINANCE:XEMUSDT.P')
d30 = input.symbol(title='30',  defval='BINANCE:OGNUSDT.P')
d31 = input.symbol(title='31',  defval='BINANCE:UNFIUSDT.P')
d32 = input.symbol(title='32',  defval='BINANCE:LEVERUSDT.P')
d33 = input.symbol(title='33',  defval='BINANCE:MANAUSDT.P')
d34 = input.symbol(title='34',  defval='BINANCE:RSRUSDT.P')
d35 = input.symbol(title='35',  defval='BINANCE:BAKEUSDT.P')
d36 = input.symbol(title='36',  defval='BINANCE:ARPAUSDT.P')
d37 = input.symbol(title='37',  defval='BINANCE:ETCUSDT.P')
d38 = input.symbol(title='38',  defval='BINANCE:OCEANUSDT.P')
d39 = input.symbol(title='39',  defval='BINANCE:BCHUSDT.P')
d40 = input.symbol(title='40',  defval='BINANCE:FTMUSDT.P')
e1 = input.symbol(title='1',  defval='',group = "3. Grup coinleri")
e2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:INJUSDT.P')
e3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:ARKMUSDT.P')
e4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:HOTUSDT.P')
e5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:STPTUSDT.P')
e6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:AUDIOUSDT.P')
e7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:POWRUSDT.P')
e8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:SNXUSDT.P')
e9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:SPELLUSDT.P')
e10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:LPTUSDT.P')
e11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:WAVESUSDT.P')
e12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:TRBUSDT.P')
e13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:CTSIUSDT.P')
e14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:PENDLEUSDT.P')
e15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:ONGUSDT.P')
e16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:IOSTUSDT.P')
e17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:DYDXUSDT.P')
e18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:DENTUSDT.P')
e19 = input.symbol(title='19',  defval='BINANCE:MATICUSDT.P')
e20 = input.symbol(title='20',  defval='BINANCE:MKRUSDT.P')
e21 = input.symbol(title='21',  defval='BINANCE:ILVUSDT.P')
e22 = input.symbol(title='22',  defval='BINANCE:BNTUSDT.P')
e23 = input.symbol(title='23',  defval='BINANCE:TRXUSDT.P')
e24 = input.symbol(title='24',  defval='BINANCE:MASKUSDT.P')
e25 = input.symbol(title='25',  defval='BINANCE:FRONTUSDT.P')
e26 = input.symbol(title='26',  defval='BINANCE:IOTAUSDT.P')
e27 = input.symbol(title='27',  defval='BINANCE:NEARUSDT.P')
e28 = input.symbol(title='28',  defval='BINANCE:QNTUSDT.P')
e29 = input.symbol(title='29',  defval='BINANCE:AVAXUSDT.P')
e30 = input.symbol(title='30',  defval='BINANCE:XLMUSDT.P')
e31 = input.symbol(title='31',  defval='BINANCE:STRAXUSDT.P')
e32 = input.symbol(title='32',  defval='BINANCE:BTCUSDT.P')
e33 = input.symbol(title='33',  defval='BINANCE:ETHUSDT.P')
e34 = input.symbol(title='34',  defval='BINANCE:SSVUSDT.P')
e35 = input.symbol(title='35',  defval='BINANCE:GALUSDT.P')
e36 = input.symbol(title='36',  defval='BINANCE:RNDRUSDT.P')
e37 = input.symbol(title='37',  defval='BINANCE:CTKUSDT.P')
e38 = input.symbol(title='38',  defval='BINANCE:C98USDT.P')
e39 = input.symbol(title='39',  defval='BINANCE:APEUSDT.P')
e40 = input.symbol(title='40',  defval='BINANCE:CKBUSDT.P')
f1 = input.symbol(title='1',  defval='',group = "4. Grup coinleri")
f2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:AXSUSDT.P')
f3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:LINKUSDT.P')
f4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:LTCUSDT.P')
f5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:XMRUSDT.P')
f6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:1000XECUSDT.P')
f7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:BNXUSDT.P')
f8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:ONEUSDT.P')
f9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:GMTUSDT.P')
f10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:LUNA2USDT.P')
f11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:SANDUSDT.P')
f12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:SOLUSDT.P')
f13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:YGGUSDT.P')
f14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:CHRUSDT.P')
f15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:STGUSDT.P')
f16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:ENJUSDT.P')
f17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:ONTUSDT.P')
f18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:TIAUSDT.P')
f19 = input.symbol(title='19',  defval='BINANCE:BSVUSDT.P')
f20 = input.symbol(title='20',  defval='BINANCE:BIGTIMEUSDT.P')
f21 = input.symbol(title='21',  defval='BINANCE:BICOUSDT.P')
f22 = input.symbol(title='22',  defval='BINANCE:ICXUSDT.P')
f23 = input.symbol(title='23',  defval='BINANCE:BANDUSDT.P')
f24 = input.symbol(title='24',  defval='BINANCE:KLAYUSDT.P')
f25 = input.symbol(title='25',  defval='BINANCE:SEIUSDT.P')
f26 = input.symbol(title='26',  defval='BINANCE:BEAMXUSDT.P')
f27 = input.symbol(title='27',  defval='BINANCE:ZRXUSDT.P')
f28 = input.symbol(title='28',  defval='BINANCE:THETAUSDT.P')
f29 = input.symbol(title='29',  defval='BINANCE:ATAUSDT.P')
f30 = input.symbol(title='30',  defval='BINANCE:ZECUSDT.P')
f31 = input.symbol(title='31',  defval='BINANCE:ETHUSDT.P')
f32 = input.symbol(title='32',  defval='BINANCE:MOVRUSDT.P')
f33 = input.symbol(title='33',  defval='BINANCE:RADUSDT.P')
f34 = input.symbol(title='34',  defval='BINANCE:OMGUSDT.P')
f35 = input.symbol(title='35',  defval='BINANCE:AMBUSDT.P')
f36 = input.symbol(title='36',  defval='BINANCE:SUSHIUSDT.P')
f37 = input.symbol(title='37',  defval='BINANCE:BADGERUSDT.P')
f38 = input.symbol(title='38',  defval='BINANCE:1000PEPEUSDT.P')
f39 = input.symbol(title='39',  defval='BINANCE:FXSUSDT.P')
f40 = input.symbol(title='40',  defval='BINANCE:DASHUSDT.P')
g1 = input.symbol(title='1',  defval='',group = "5. Grup coinleri")
g2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:RUNEUSDT.P')
g3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:AGIXUSDT.P')
g4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:ACHUSDT.P')
g5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:1000RATSUSDT.P')
g6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:KSMUSDT.P')
g7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:DUSKUSDT.P')
g8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:HOOKUSDT.P')
g9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:JTOUSDT.P')
g10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:POLYXUSDT.P')
g11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:VETUSDT.P')
g12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:BTCUSDT.P')
g13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:ALPHAUSDT.P')
g14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:FETUSDT.P')
g15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:USDCUSDT.P')
g16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:BLUEBIRDUSDT.P')
g17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:1000SATSUSDT.P')
g18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:AGLDUSDT.P')
g19 = input.symbol(title='19',  defval='BINANCE:RENUSDT.P')
g20 = input.symbol(title='20',  defval='BINANCE:STORJUSDT.P')
g21 = input.symbol(title='21',  defval='BINANCE:OXTUSDT.P')
g22 = input.symbol(title='22',  defval='BINANCE:KAVAUSDT.P')
g23 = input.symbol(title='23',  defval='BINANCE:TOKENUSDT.P')
g24 = input.symbol(title='24',  defval='BINANCE:1000FLOKIUSDT.P')
g25 = input.symbol(title='25',  defval='BINANCE:XVGUSDT.P')
g26 = input.symbol(title='26',  defval='BINANCE:CFXUSDT.P')
g27 = input.symbol(title='27',  defval='BINANCE:ATOMUSDT.P')
g28 = input.symbol(title='28',  defval='BINANCE:EOSUSDT.P')
g29 = input.symbol(title='29',  defval='BINANCE:LRCUSDT.P')
g30 = input.symbol(title='30',  defval='BINANCE:AAVEUSDT.P')
g31 = input.symbol(title='31',  defval='BINANCE:APTUSDT.P')
g32 = input.symbol(title='32',  defval='BINANCE:WOOUSDT.P')
g33 = input.symbol(title='33',  defval='BINANCE:LINAUSDT.P')
g34 = input.symbol(title='34',  defval='BINANCE:BELUSDT.P')
g35 = input.symbol(title='35',  defval='BINANCE:LQTYUSDT.P')
g36 = input.symbol(title='36',  defval='BINANCE:LOOMUSDT.P')
g37 = input.symbol(title='37',  defval='BINANCE:COMBOUSDT.P')
g38 = input.symbol(title='38',  defval='BINANCE:GASUSDT.P')
g39 = input.symbol(title='39',  defval='BINANCE:OPUSDT.P')
g40 = input.symbol(title='40',  defval='BINANCE:STMXUSDT.P')
h1 = input.symbol(title='1',  defval='',group = "6. Grup coinleri")
h2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:YFIUSDT.P')
h3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:ADAUSDT.P')
h4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:WAXPUSDT.P')
h5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:MAVUSDT.P')
h6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:1000LUNCUSDT.P')
h7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:LITUSDT.P')
h8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:ETHUSDT.P')
h9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:JOEUSDT.P')
h10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:COMPUSDT.P')
h11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:DEFIUSDT.P')
h12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:UNIUSDT.P')
h13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:GALAUSDT.P')
h14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:ETHWUSDT.P')
h15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:RVNUSDT.P')
h16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:DODOXUSDT.P')
h17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:PHBUSDT.P')
h18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:ROSEUSDT.P')
h19 = input.symbol(title='19',  defval='BINANCE:FOOTBALLUSDT.P')
h20 = input.symbol(title='20',  defval='BINANCE:ORDIUSDT.P')
h21 = input.symbol(title='21',  defval='BINANCE:ALGOUSDT.P')
h22 = input.symbol(title='22',  defval='BINANCE:1INCHUSDT.P')
h23 = input.symbol(title='23',  defval='BINANCE:NFPUSDT.P')
h24 = input.symbol(title='24',  defval='BINANCE:NEOUSDT.P')
h25 = input.symbol(title='25',  defval='BINANCE:XRPUSDT.P')
h26 = input.symbol(title='26',  defval='BINANCE:EDUUSDT.P')
h27 = input.symbol(title='27',  defval='BINANCE:STXUSDT.P')
h28 = input.symbol(title='28',  defval='BINANCE:KNCUSDT.P')
h29 = input.symbol(title='29',  defval='BINANCE:MDTUSDT.P')
h30 = input.symbol(title='30',  defval='BINANCE:XTZUSDT.P')
h31 = input.symbol(title='31',  defval='BINANCE:XVSUSDT.P')
h32 = input.symbol(title='32',  defval='BINANCE:BLURUSDT.P')
h33 = input.symbol(title='33',  defval='BINANCE:1000SHIBUSDT.P')
h34 = input.symbol(title='34',  defval='BINANCE:MAGICUSDT.P')
h35 = input.symbol(title='35',  defval='BINANCE:BONDUSDT.P')
h36 = input.symbol(title='36',  defval='BINANCE:ETHUSDT.P')
h37 = input.symbol(title='37',  defval='BINANCE:CHZUSDT.P')
h38 = input.symbol(title='38',  defval='BINANCE:KASUSDT.P')
h39 = input.symbol(title='39',  defval='BINANCE:ACEUSDT.P')
h40 = input.symbol(title='40',  defval='BINANCE:IOTXUSDT.P')
j1 = input.symbol(title='1', defval='',group = "7. Grup Hisseleri")
j2 = input.symbol(title='2',  defval='BINANCE:REEFUSDT.P')
j3 = input.symbol(title='3',  defval='BINANCE:ORBSUSDT.P')
j4 = input.symbol(title='4',  defval='BINANCE:TUSDT.P')
j5 = input.symbol(title='5',  defval='BINANCE:MBLUSDT.P')
j6 = input.symbol(title='6',  defval='BINANCE:NTRNUSDT.P')
j7 = input.symbol(title='7',  defval='BINANCE:RLCUSDT.P')
j8 = input.symbol(title='8',  defval='BINANCE:SNTUSDT.P')
j9 = input.symbol(title='9',  defval='BINANCE:GRTUSDT.P')
j10 = input.symbol(title='10',  defval='BINANCE:PEOPLEUSDT.P')
j11 = input.symbol(title='11',  defval='BINANCE:NKNUSDT.P')
j12 = input.symbol(title='12',  defval='BINANCE:LDOUSDT.P')
j13 = input.symbol(title='13',  defval='BINANCE:UMAUSDT.P')
j14 = input.symbol(title='14',  defval='BINANCE:ZENUSDT.P')
j15 = input.symbol(title='15',  defval='BINANCE:ASTRUSDT.P')
j16 = input.symbol(title='16',  defval='BINANCE:DARUSDT.P')
j17 = input.symbol(title='17',  defval='BINANCE:INJUSDT.P')
j18 = input.symbol(title='18',  defval='BINANCE:POWRUSDT.P')
j19 = input.symbol(title='19', defval='')
j20 = input.symbol(title='20', defval='')
j21 = input.symbol(title='21', defval='')
j22 = input.symbol(title='22', defval='')
j23 = input.symbol(title='23', defval='')
j24 = input.symbol(title='24', defval='')
j25 = input.symbol(title='25', defval='')
j26 = input.symbol(title='26', defval='')
j27 = input.symbol(title='27', defval='')
j28 = input.symbol(title='28', defval='')
j29 = input.symbol(title='29', defval='')
j30 = input.symbol(title='30', defval='')
j31 = input.symbol(title='31', defval='')
j32 = input.symbol(title='32', defval='')
j33 = input.symbol(title='33', defval='')
j34 = input.symbol(title='34', defval='')
j35 = input.symbol(title='35', defval='')
j36 = input.symbol(title='36', defval='')
j37 = input.symbol(title='37', defval='')
j38 = input.symbol(title='38', defval='')
j39 = input.symbol(title='39', defval='')
j40 = input.symbol(title='40', defval='')


//GRUP VE TARANACAK HİSSE SAYISINI AYNI ŞEKİLDE DİLEDİĞİNİZ GİBİ ARTIRABİLİRSİNİZ.

a1 = gurupSec == '1' ? c1 : gurupSec == '2' ? d1 : gurupSec == '3' ? e1 : gurupSec == '4' ? f1 : gurupSec == '5' ? g1 : gurupSec == '6' ? h1 : gurupSec == '7' ? j1 : na
a2 = gurupSec == '1' ? c2 : gurupSec == '2' ? d2 : gurupSec == '3' ? e2 : gurupSec == '4' ? f2 : gurupSec == '5' ? g2 : gurupSec == '6' ? h2 : gurupSec == '7' ? j2 : na
a3 = gurupSec == '1' ? c3 : gurupSec == '2' ? d3 : gurupSec == '3' ? e3 : gurupSec == '4' ? f3 : gurupSec == '5' ? g3 : gurupSec == '6' ? h3 : gurupSec == '7' ? j3 : na
a4 = gurupSec == '1' ? c4 : gurupSec == '2' ? d4 : gurupSec == '3' ? e4 : gurupSec == '4' ? f4 : gurupSec == '5' ? g4 : gurupSec == '6' ? h4 : gurupSec == '7' ? j4 : na
a5 = gurupSec == '1' ? c5 : gurupSec == '2' ? d5 : gurupSec == '3' ? e5 : gurupSec == '4' ? f5 : gurupSec == '5' ? g5 : gurupSec == '6' ? h5 : gurupSec == '7' ? j5 : na
a6 = gurupSec == '1' ? c6 : gurupSec == '2' ? d6 : gurupSec == '3' ? e6 : gurupSec == '4' ? f6 : gurupSec == '5' ? g6 : gurupSec == '6' ? h6 : gurupSec == '7' ? j6 : na
a7 = gurupSec == '1' ? c7 : gurupSec == '2' ? d7 : gurupSec == '3' ? e7 : gurupSec == '4' ? f7 : gurupSec == '5' ? g7 : gurupSec == '6' ? h7 : gurupSec == '7' ? j7 : na
a8 = gurupSec == '1' ? c8 : gurupSec == '2' ? d8 : gurupSec == '3' ? e8 : gurupSec == '4' ? f8 : gurupSec == '5' ? g8 : gurupSec == '6' ? h8 : gurupSec == '7' ? j8 : na
a9 = gurupSec == '1' ? c9 : gurupSec == '2' ? d9 : gurupSec == '3' ? e9 : gurupSec == '4' ? f9 : gurupSec == '5' ? g9 : gurupSec == '6' ? h9 : gurupSec == '7' ? j9 : na
a10 = gurupSec == '1' ? c10 : gurupSec == '2' ? d10 : gurupSec == '3' ? e10 : gurupSec == '4' ? f10 : gurupSec == '5' ? g10 : gurupSec == '6' ? h10 : gurupSec == '7' ? j10 : na
a11 = gurupSec == '1' ? c11 : gurupSec == '2' ? d11 : gurupSec == '3' ? e11 : gurupSec == '4' ? f11 : gurupSec == '5' ? g11 : gurupSec == '6' ? h11 : gurupSec == '7' ? j11 : na
a12 = gurupSec == '1' ? c12 : gurupSec == '2' ? d12 : gurupSec == '3' ? e12 : gurupSec == '4' ? f12 : gurupSec == '5' ? g12 : gurupSec == '6' ? h12 : gurupSec == '7' ? j12 : na
a13 = gurupSec == '1' ? c13 : gurupSec == '2' ? d13 : gurupSec == '3' ? e13 : gurupSec == '4' ? f13 : gurupSec == '5' ? g13 : gurupSec == '6' ? h13 : gurupSec == '7' ? j13 : na
a14 = gurupSec == '1' ? c14 : gurupSec == '2' ? d14 : gurupSec == '3' ? e14 : gurupSec == '4' ? f14 : gurupSec == '5' ? g14 : gurupSec == '6' ? h14 : gurupSec == '7' ? j14 : na
a15 = gurupSec == '1' ? c15 : gurupSec == '2' ? d15 : gurupSec == '3' ? e15 : gurupSec == '4' ? f15 : gurupSec == '5' ? g15 : gurupSec == '6' ? h15 : gurupSec == '7' ? j15 : na
a16 = gurupSec == '1' ? c16 : gurupSec == '2' ? d16 : gurupSec == '3' ? e16 : gurupSec == '4' ? f16 : gurupSec == '5' ? g16 : gurupSec == '6' ? h16 : gurupSec == '7' ? j16 : na
a17 = gurupSec == '1' ? c17 : gurupSec == '2' ? d17 : gurupSec == '3' ? e17 : gurupSec == '4' ? f17 : gurupSec == '5' ? g17 : gurupSec == '6' ? h17 : gurupSec == '7' ? j17 : na
a18 = gurupSec == '1' ? c18 : gurupSec == '2' ? d18 : gurupSec == '3' ? e18 : gurupSec == '4' ? f18 : gurupSec == '5' ? g18 : gurupSec == '6' ? h18 : gurupSec == '7' ? j18 : na
a19 = gurupSec == '1' ? c19 : gurupSec == '2' ? d19 : gurupSec == '3' ? e19 : gurupSec == '4' ? f19 : gurupSec == '5' ? g19 : gurupSec == '6' ? h19 : gurupSec == '7' ? j19 : na
a20 = gurupSec == '1' ? c20 : gurupSec == '2' ? d20 : gurupSec == '3' ? e20 : gurupSec == '4' ? f20 : gurupSec == '5' ? g20 : gurupSec == '6' ? h20 : gurupSec == '7' ? j20 : na
a21 = gurupSec == '1' ? c21 : gurupSec == '2' ? d21 : gurupSec == '3' ? e21 : gurupSec == '4' ? f21 : gurupSec == '5' ? g21 : gurupSec == '6' ? h21 : gurupSec == '7' ? j21 : na
a22 = gurupSec == '1' ? c22 : gurupSec == '2' ? d22 : gurupSec == '3' ? e22 : gurupSec == '4' ? f22 : gurupSec == '5' ? g22 : gurupSec == '6' ? h22 : gurupSec == '7' ? j22 : na
a23 = gurupSec == '1' ? c23 : gurupSec == '2' ? d23 : gurupSec == '3' ? e23 : gurupSec == '4' ? f23 : gurupSec == '5' ? g23 : gurupSec == '6' ? h23 : gurupSec == '7' ? j23 : na
a24 = gurupSec == '1' ? c24 : gurupSec == '2' ? d24 : gurupSec == '3' ? e24 : gurupSec == '4' ? f24 : gurupSec == '5' ? g24 : gurupSec == '6' ? h24 : gurupSec == '7' ? j24 : na
a25 = gurupSec == '1' ? c25 : gurupSec == '2' ? d25 : gurupSec == '3' ? e25 : gurupSec == '4' ? f25 : gurupSec == '5' ? g25 : gurupSec == '6' ? h25 : gurupSec == '7' ? j25 : na
a26 = gurupSec == '1' ? c26 : gurupSec == '2' ? d26 : gurupSec == '3' ? e26 : gurupSec == '4' ? f26 : gurupSec == '5' ? g26 : gurupSec == '6' ? h26 : gurupSec == '7' ? j26 : na
a27 = gurupSec == '1' ? c27 : gurupSec == '2' ? d27 : gurupSec == '3' ? e27 : gurupSec == '4' ? f27 : gurupSec == '5' ? g27 : gurupSec == '6' ? h27 : gurupSec == '7' ? j27 : na
a28 = gurupSec == '1' ? c28 : gurupSec == '2' ? d28 : gurupSec == '3' ? e28 : gurupSec == '4' ? f28 : gurupSec == '5' ? g28 : gurupSec == '6' ? h28 : gurupSec == '7' ? j28 : na
a29 = gurupSec == '1' ? c29 : gurupSec == '2' ? d29 : gurupSec == '3' ? e29 : gurupSec == '4' ? f29 : gurupSec == '5' ? g29 : gurupSec == '6' ? h29 : gurupSec == '7' ? j29 : na
a30 = gurupSec == '1' ? c30 : gurupSec == '2' ? d30 : gurupSec == '3' ? e30 : gurupSec == '4' ? f30 : gurupSec == '5' ? g30 : gurupSec == '6' ? h30 : gurupSec == '7' ? j30 : na
a31 = gurupSec == '1' ? c31 : gurupSec == '2' ? d31 : gurupSec == '3' ? e31 : gurupSec == '4' ? f31 : gurupSec == '5' ? g31 : gurupSec == '6' ? h31 : gurupSec == '7' ? j31: na
a32 = gurupSec == '1' ? c32 : gurupSec == '2' ? d32 : gurupSec == '3' ? e32 : gurupSec == '4' ? f32 : gurupSec == '5' ? g32 : gurupSec == '6' ? h32 : gurupSec == '7' ? j32 : na
a33 = gurupSec == '1' ? c33 : gurupSec == '2' ? d33 : gurupSec == '3' ? e33 : gurupSec == '4' ? f33 : gurupSec == '5' ? g33 : gurupSec == '6' ? h33 : gurupSec == '7' ? j33 : na
a34 = gurupSec == '1' ? c34 : gurupSec == '2' ? d34 : gurupSec == '3' ? e34 : gurupSec == '4' ? f34 : gurupSec == '5' ? g34 : gurupSec == '6' ? h34 : gurupSec == '7' ? j34 : na
a35 = gurupSec == '1' ? c35 : gurupSec == '2' ? d35 : gurupSec == '3' ? e35 : gurupSec == '4' ? f35 : gurupSec == '5' ? g35 : gurupSec == '6' ? h35 : gurupSec == '7' ? j35 : na
a36 = gurupSec == '1' ? c36 : gurupSec == '2' ? d36 : gurupSec == '3' ? e36 : gurupSec == '4' ? f36 : gurupSec == '5' ? g36 : gurupSec == '6' ? h36 : gurupSec == '7' ? j36 : na
a37 = gurupSec == '1' ? c37 : gurupSec == '2' ? d37 : gurupSec == '3' ? e37 : gurupSec == '4' ? f37 : gurupSec == '5' ? g37 : gurupSec == '6' ? h37 : gurupSec == '7' ? j37 : na
a38 = gurupSec == '1' ? c38 : gurupSec == '2' ? d38 : gurupSec == '3' ? e38 : gurupSec == '4' ? f38 : gurupSec == '5' ? g38 : gurupSec == '6' ? h38 : gurupSec == '7' ? j38 : na
a39 = gurupSec == '1' ? c39 : gurupSec == '2' ? d39 : gurupSec == '3' ? e39 : gurupSec == '4' ? f39 : gurupSec == '5' ? g39 : gurupSec == '6' ? h39 : gurupSec == '7' ? j39 : na
a40 = gurupSec == '1' ? c40 : gurupSec == '2' ? d40 : gurupSec == '3' ? e40 : gurupSec == '4' ? f40 : gurupSec == '5' ? g40 : gurupSec == '6' ? h40 : gurupSec == '7' ? j40 : na

[v1,s1, r1] = request.security(a1, per, func())
[v2,s2, r2] = request.security(a2, per, func())
[v3,s3, r3] = request.security(a3, per, func())
[v4,s4, r4] = request.security(a4, per, func())
[v5,s5, r5] = request.security(a5, per, func())
[v6,s6, r6] = request.security(a6, per, func())
[v7,s7, r7] = request.security(a7, per, func())
[v8,s8, r8] = request.security(a8, per, func())
[v9,s9, r9] = request.security(a9, per, func())
[v10,s10, r10] = request.security(a10, per, func())
[v11,s11, r11] = request.security(a11, per, func())
[v12,s12, r12] = request.security(a12, per, func())
[v13,s13, r13] = request.security(a13, per, func())
[v14,s14, r14] = request.security(a14, per, func())
[v15,s15, r15] = request.security(a15, per, func())
[v16,s16, r16] = request.security(a16, per, func())
[v17,s17, r17] = request.security(a17, per, func())
[v18,s18, r18] = request.security(a18, per, func())
[v19,s19, r19] = request.security(a19, per, func())
[v20,s20, r20] = request.security(a20, per, func())
[v21,s21, r21] = request.security(a21, per, func())
[v22,s22, r22] = request.security(a22, per, func())
[v23,s23, r23] = request.security(a23, per, func())
[v24,s24, r24] = request.security(a24, per, func())
[v25,s25, r25] = request.security(a25, per, func())
[v26,s26, r26] = request.security(a26, per, func())
[v27,s27, r27] = request.security(a27, per, func())
[v28,s28, r28] = request.security(a28, per, func())
[v29,s29, r29] = request.security(a29, per, func())
[v30,s30, r30] = request.security(a30, per, func())
[v31,s31, r31] = request.security(a31, per, func())
[v32,s32, r32] = request.security(a32, per, func())
[v33,s33, r33] = request.security(a33, per, func())
[v34,s34, r34] = request.security(a34, per, func())
[v35,s35, r35] = request.security(a35, per, func())
[v36,s36, r36] = request.security(a36, per, func())
[v37,s37, r37] = request.security(a37, per, func())
[v38,s38, r38] = request.security(a38, per, func())
[v39,s39, r39] = request.security(a39, per, func())
[v40,s40, r40] = request.security(a40, per, func())

scr_label_max = 'TARAMA RSI MAX\n'
scr_label_min = 'TARAMA RSI MIN\n'
scr_label_all = 'TARAMA RSI ALL\n'
scr_label_max := s1 ? (r1 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a1) + ' ' + str.tostring(v1) + ' rsi: ' + str.tostring(r1, '#.##')+ '\n' : (r1 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a1) + ' ' + str.tostring(v1) + ' rsi: ' + str.tostring(r1, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s2 ? (r2 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a2) + ' ' + str.tostring(v2) + ' rsi: ' + str.tostring(r2, '#.##')+ '\n' : (r2 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a2) + ' ' + str.tostring(v2) + ' rsi: ' + str.tostring(r2, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s3 ? (r3 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a3) + ' ' + str.tostring(v3) + ' rsi: ' + str.tostring(r3, '#.##')+ '\n' : (r3 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a3) + ' ' + str.tostring(v3) + ' rsi: ' + str.tostring(r3, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s4 ? (r4 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a4) + ' ' + str.tostring(v4) + ' rsi: ' + str.tostring(r4, '#.##')+ '\n' : (r4 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a4) + ' ' + str.tostring(v4) + ' rsi: ' + str.tostring(r4, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s5 ? (r5 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a5) + ' ' + str.tostring(v5) + ' rsi: ' + str.tostring(r5, '#.##')+ '\n' : (r5 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a5) + ' ' + str.tostring(v5) + ' rsi: ' + str.tostring(r5, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s6 ? (r6 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a6) + ' ' + str.tostring(v6) + ' rsi: ' + str.tostring(r6, '#.##')+ '\n' : (r6 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a6) + ' ' + str.tostring(v6) + ' rsi: ' + str.tostring(r6, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s7 ? (r7 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a7) + ' ' + str.tostring(v7) + ' rsi: ' + str.tostring(r7, '#.##')+ '\n' : (r7 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a7) + ' ' + str.tostring(v7) + ' rsi: ' + str.tostring(r7, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s8 ? (r8 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a8) + ' ' + str.tostring(v8) + ' rsi: ' + str.tostring(r8, '#.##')+ '\n' : (r8 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a8) + ' ' + str.tostring(v8) + ' rsi: ' + str.tostring(r8, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s9 ? (r9 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a9) + ' ' + str.tostring(v9) + ' rsi: ' + str.tostring(r9, '#.##')+ '\n' : (r9 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a9) + ' ' + str.tostring(v9) + ' rsi: ' + str.tostring(r9, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s10 ? (r10 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a10) + ' ' + str.tostring(v10) + ' rsi: ' + str.tostring(r10, '#.##')+ '\n' : (r10 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a10) + ' ' + str.tostring(v10) + ' rsi: ' + str.tostring(r10, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s11 ? (r11 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a11) + ' ' + str.tostring(v11) + ' rsi: ' + str.tostring(r11, '#.##')+ '\n' : (r11 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a11) + ' ' + str.tostring(v11) + ' rsi: ' + str.tostring(r11, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s12 ? (r12 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a12) + ' ' + str.tostring(v12) + ' rsi: ' + str.tostring(r12, '#.##')+ '\n' : (r12 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a12) + ' ' + str.tostring(v12) + ' rsi: ' + str.tostring(r12, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s13 ? (r13 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a13) + ' ' + str.tostring(v13) + ' rsi: ' + str.tostring(r13, '#.##')+ '\n' : (r13 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a13) + ' ' + str.tostring(v13) + ' rsi: ' + str.tostring(r13, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s14 ? (r14 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a14) + ' ' + str.tostring(v14) + ' rsi: ' + str.tostring(r14, '#.##')+ '\n' : (r14 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a14) + ' ' + str.tostring(v14) + ' rsi: ' + str.tostring(r14, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s15 ? (r15 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a15) + ' ' + str.tostring(v15) + ' rsi: ' + str.tostring(r15, '#.##')+ '\n' : (r15 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a15) + ' ' + str.tostring(v15) + ' rsi: ' + str.tostring(r15, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s16 ? (r16 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a16) + ' ' + str.tostring(v16) + ' rsi: ' + str.tostring(r16, '#.##')+ '\n' : (r16 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a16) + ' ' + str.tostring(v16) + ' rsi: ' + str.tostring(r16, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s17 ? (r17 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a17) + ' ' + str.tostring(v17) + ' rsi: ' + str.tostring(r17, '#.##')+ '\n' : (r17 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a17) + ' ' + str.tostring(v17) + ' rsi: ' + str.tostring(r17, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s18 ? (r18 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a18) + ' ' + str.tostring(v18) + ' rsi: ' + str.tostring(r18, '#.##')+ '\n' : (r18 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a18) + ' ' + str.tostring(v18) + ' rsi: ' + str.tostring(r18, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s19 ? (r19 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a19) + ' ' + str.tostring(v19) + ' rsi: ' + str.tostring(r19, '#.##')+ '\n' : (r19 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a19) + ' ' + str.tostring(v19) + ' rsi: ' + str.tostring(r19, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s20 ? (r20 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a20) + ' ' + str.tostring(v20) + ' rsi: ' + str.tostring(r20, '#.##')+ '\n' : (r20 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a20) + ' ' + str.tostring(v20) + ' rsi: ' + str.tostring(r20, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s21 ? (r21 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a21) + ' ' + str.tostring(v21) + ' rsi: ' + str.tostring(r21, '#.##')+ '\n' : (r21 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a21) + ' ' + str.tostring(v21) + ' rsi: ' + str.tostring(r21, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s22 ? (r22 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a22) + ' ' + str.tostring(v22) + ' rsi: ' + str.tostring(r22, '#.##')+ '\n' : (r22 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a22) + ' ' + str.tostring(v22) + ' rsi: ' + str.tostring(r22, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s23 ? (r23 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a23) + ' ' + str.tostring(v23) + ' rsi: ' + str.tostring(r23, '#.##')+ '\n' : (r23 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a23) + ' ' + str.tostring(v23) + ' rsi: ' + str.tostring(r23, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s24 ? (r24 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a24) + ' ' + str.tostring(v24) + ' rsi: ' + str.tostring(r24, '#.##')+ '\n' : (r24 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a24) + ' ' + str.tostring(v24) + ' rsi: ' + str.tostring(r24, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s25 ? (r25 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a25) + ' ' + str.tostring(v25) + ' rsi: ' + str.tostring(r25, '#.##')+ '\n' : (r25 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a25) + ' ' + str.tostring(v25) + ' rsi: ' + str.tostring(r25, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s26 ? (r26 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a26) + ' ' + str.tostring(v26) + ' rsi: ' + str.tostring(r26, '#.##')+ '\n' : (r26 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a26) + ' ' + str.tostring(v26) + ' rsi: ' + str.tostring(r26, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s27 ? (r27 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a27) + ' ' + str.tostring(v27) + ' rsi: ' + str.tostring(r27, '#.##')+ '\n' : (r27 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a27) + ' ' + str.tostring(v27) + ' rsi: ' + str.tostring(r27, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s28 ? (r28 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a28) + ' ' + str.tostring(v28) + ' rsi: ' + str.tostring(r28, '#.##')+ '\n' : (r28 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a28) + ' ' + str.tostring(v28) + ' rsi: ' + str.tostring(r28, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s29 ? (r29 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a29) + ' ' + str.tostring(v29) + ' rsi: ' + str.tostring(r29, '#.##')+ '\n' : (r29 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a29) + ' ' + str.tostring(v29) + ' rsi: ' + str.tostring(r29, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s30 ? (r30 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a30) + ' ' + str.tostring(v30) + ' rsi: ' + str.tostring(r30, '#.##')+ '\n' : (r30 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a30) + ' ' + str.tostring(v30) + ' rsi: ' + str.tostring(r30, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s31 ? (r31 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a31) + ' ' + str.tostring(v31) + ' rsi: ' + str.tostring(r31, '#.##')+ '\n' : (r31 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a31) + ' ' + str.tostring(v31) + ' rsi: ' + str.tostring(r31, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s32 ? (r32 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a32) + ' ' + str.tostring(v32) + ' rsi: ' + str.tostring(r32, '#.##')+ '\n' : (r32 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a32) + ' ' + str.tostring(v32) + ' rsi: ' + str.tostring(r32, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s33 ? (r33 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a33) + ' ' + str.tostring(v33) + ' rsi: ' + str.tostring(r33, '#.##')+ '\n' : (r33 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a33) + ' ' + str.tostring(v33) + ' rsi: ' + str.tostring(r33, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s34 ? (r34 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a34) + ' ' + str.tostring(v34) + ' rsi: ' + str.tostring(r34, '#.##')+ '\n' : (r34 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a34) + ' ' + str.tostring(v34) + ' rsi: ' + str.tostring(r34, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s35 ? (r35 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a35) + ' ' + str.tostring(v35) + ' rsi: ' + str.tostring(r35, '#.##')+ '\n' : (r35 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a35) + ' ' + str.tostring(v35) + ' rsi: ' + str.tostring(r35, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s36 ? (r36 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a36) + ' ' + str.tostring(v36) + ' rsi: ' + str.tostring(r36, '#.##')+ '\n' : (r36 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a36) + ' ' + str.tostring(v36) + ' rsi: ' + str.tostring(r36, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s37 ? (r37 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a37) + ' ' + str.tostring(v37) + ' rsi: ' + str.tostring(r37, '#.##')+ '\n' : (r37 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a37) + ' ' + str.tostring(v37) + ' rsi: ' + str.tostring(r37, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s38 ? (r38 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a38) + ' ' + str.tostring(v38) + ' rsi: ' + str.tostring(r38, '#.##')+ '\n' : (r38 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a38) + ' ' + str.tostring(v38) + ' rsi: ' + str.tostring(r38, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s39 ? (r39 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a39) + ' ' + str.tostring(v39) + ' rsi: ' + str.tostring(r39, '#.##')+ '\n' : (r39 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a39) + ' ' + str.tostring(v39) + ' rsi: ' + str.tostring(r39, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max
scr_label_max := s40 ? (r40 > rsi_max ? scr_label_max + syminfo.ticker(a40) + ' ' + str.tostring(v40) + ' rsi: ' + str.tostring(r40, '#.##')+ '\n' : (r40 < rsi_min ? scr_label_min + syminfo.ticker(a40) + ' ' + str.tostring(v40) + ' rsi: ' + str.tostring(r40, '#.##')+ '\n': scr_label_max)) : scr_label_max

lab_1 = label.new(bar_index + loc, close, scr_label_max, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_center)
label.delete(lab_1[1])

lab_2 = label.new(bar_index + loc+loc_second_label, close, scr_label_min, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_center)
label.delete(lab_2[1])

//############################################################################################################################################################
//alert icin lazim olabilir, alarm kismina emin olamadim
// scr_label_all := scr_label_all + scr_label_max + scr_label_min

// lab_1 = label.new(bar_index + loc, close, scr_label_all, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_center)
// label.delete(lab_1[1])
//Burayi kendinize gore konfigure edebilirsiniz
// if str.length(scr_label_max) > 8
//   alert(scr_label_max,alert.freq_once_per_bar_close)

// if str.length(scr_label_min) > 8
//   alert(scr_label_min,alert.freq_once_per_bar_close)
Leave a Comment