Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
16 days ago
1.1 kB
3
Indexable
Never
*Połączenie z dyskiem sieciowym na MacBooku*

1.Otwórz Finder na MacBooku lub skrót chyba jest command + k.
2.Kliknij na Go w menu górnym, a następnie wybierz Connect to Server... (Połącz z serwerem...).
3.W polu Server Address (Adres serwera) wpisz adres SMB do Twojego NAS w formacie smb://[adres_IP_lub_nazwa_hosta]/[nazwa_udostępnionego_folderu] i kliknij Connect (Połącz).
4.Jeśli zostaniesz poproszony o podanie danych logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które mają dostęp do udostępnionego folderu na NAS.

*Konfiguracja Time Machine*

1.Otwórz System Preferences (Preferencje systemowe) na MacBooku.
2.Kliknij na Time Machine.
3.Kliknij na Select Backup Disk... (Wybierz dysk do kopii zapasowych).
4.W oknie wyboru dysku, powinien pojawić się udostępniony folder z NAS. Wybierz go i kliknij Use Disk (Użyj dysku).
5.Jeśli zostaniesz poproszony o uwierzytelnienie, podaj nazwę użytkownika i hasło, które mają dostęp do udostępnionego folderu na NAS.
6.Time Machine automatycznie zacznie tworzyć kopie zapasowe na wybranym dysku sieciowym.
Leave a Comment