nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
763 B
1
Indexable
Never
using System; kertoo, että tässä ohjelmassa käytetään nimiavaruutta System
namespace ConsoleApplication1 määrittelee  nimiavaruuden ConsoleApplication1 
{ aloittaa koodilohkon edellä esitellylle nimiavaruudelle 
class Program määrittelee luokan Program 
{ aloittaa koodilohkon edellä esitellylle luokalle 
static void Main(string[] args) määrittelee metodin Main. Ohjelman aloituspiste on aina staattinen Main-niminen metodi. 
{ aloittaa koodilohkon edellä esitellylle metodille
Console.WriteLine("Hello World!); kutsuu Console -luokan metodia WriteLine (tulostaa komentoriville tekstiä) antaen sille parametrina muuttujan message 
} lopettaa koodilohkon metodille 
} lopettaa koodilohkon luokalle 
} lopettaa koodilohkon nimiavaruudelle

nord vpnnord vpn
Ad