Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
676 B
4
Indexable
Never
// INSTRUKCJE WARUNKOWE

// OPERATORY POROWNANIA WARTOSCI
// ZWRACAJA WYNIK W WARTOSCI LOGICZNEJ -> PRAWDA/FALSZ
// > -> LEWA WIEKSZA OD PRAWEJ STRONY 
// >= -> LEWA WIEKSZA LUB ROWNA PRAWEJ STRONIE
// < -> PRAWA WIEKSZA OD LEWEJ STRONY 
// <= -> PRAWA WIEKSZA LUB ROWNA LEWEJ STRONIE 
// == -> OBIE WARTOSCI SA ROWNE 

// OPERATORY ŁĄCZENIA DZIALAN LOGICZNYCH -> SUMA DZIALANIA JEST WYNIKIEM LOGICZNYM -> PRAWDA/FALSZ
// (dzialanie) && (dzialanie) -> "i" --> oba dzialania musza dawac wynik prawda
// (dzialanie) || (dzialanie) -> "lub" --> jedno lub drugie dzialanie musi byc prawdziwe
// !(dzialanie) -> odwraca wynik dzialania --> z prawdy robi falsz/z falsz robi prawda