Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
49 kB
3
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  public class Rozgrywka
  {
    public delegate void Staty_wysw(int lvl, int zycie, int dmg, string lokalizacja, string ekwipunek);
    //----------------------------GRACZ I POTWORY----------------------------
    private int lvl, dmg, zycie, dmg_w, zycie_w, zycie_y;
    private string imie, lokalizacja, ekwipunek;
    public int Lvl
    {
      get //hermetyzacja
      {
        return lvl;
      }
      set
      {
        lvl = value;
      }
    }
    public int Dmg
    {
      get
      {
        return dmg;
      }
      set
      {
        dmg = value;
      }
    }
    public int Zycie
    {
      get
      {
        return zycie;
      }
      set
      {
        zycie = value;
      }
    }
    public int Dmg_w
    {
      get
      {
        return dmg_w;
      }
      set
      {
        dmg_w = value;
      }
    }
    public int Zycie_w
    {
      get
      {
        return zycie_w;
      }
      set
      {
        zycie_w = value;
      }
    }
    public int Zycie_y
    {
      get
      {
        return zycie_y;
      }
      set
      {
        zycie_y = value;
      }
    }
    public string Imie
    {
      get
      {
        return imie;
      }
      set
      {
        imie = value;
      }
    }
    public string Lokalizacja
    {
      get
      {
        return lokalizacja;
      }
      set
      {
        lokalizacja = value;
      }
    }
    public string Ekwipunek
    {
      get
      {
        return ekwipunek;
      }
      set
      {
        ekwipunek = value;
      }
    }
    public Rozgrywka() //konstruktor
    {
      Lvl = 1;
      Dmg = 20;
      Zycie = 10;
      Dmg_w = 14;
      Zycie_w = 8;
      Zycie_y = 30;
      Lokalizacja = "Senna Kotlina - START";
      Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
    }

      public void Statystyki(int lvl, int zycie, int dmg, string lokalizacja, string ekwipunek)
    {
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------------");
      Console.Write("              ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Magenta;
      Console.Write("STATYSTYKI GRACZA - " + Imie);
      Console.ResetColor();
      string statystyki = $" \n Twój poziom gry: {lvl} \n Twoje punkty życia: {zycie} \n Twoje punkty walki: {dmg} \n Twoja aktualna lokalizacja: {lokalizacja} \n Zawartość Twojego plecaka: {ekwipunek},"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("");
    }
    public void Wilkolak(int dmg_w, int zycie_w)
    {
      this.dmg_w = dmg_w;
      this.zycie_w = zycie_w;
    }
    public void Statystyki_w(int zycie_w, int dmg_w)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------------");
      Console.ResetColor();
      Console.Write("              ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
      Console.Write("STATYSTYKI WILKOŁAKA");
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine();
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
      string statystyki_w = $" \n Punkty życia Wilkołaka: {zycie_w} \n Punkty walki Wilkołaka: {dmg_w}"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki_w);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------------");
      Console.ResetColor();
    }
    //------------PIERWSZY WYBÓR------------
    public void Wybor1(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Stajesz przed swoim pierwszym poważnym wyborem. \n Przed Tobą rozciągają się trzy ścieżki. \n BLABLABLA Wybierz tą, którą podpowiada Ci serce: ");
      Console.WriteLine("Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");

      bool dobrywybor1 = false;

      while (!dobrywybor1)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          double wybor1 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor1 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną leśną ścieżkę. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "las";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje(); // tworzenie obiektu klasy Lokalizacje
            lokalizacje.Las(ustawienia); // wywołanie metody Las na obiekcie lokalizacje
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "góry";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje();
            lokalizacje.Gory(ustawienia);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "morze";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje();
            lokalizacje.Morze(ustawienia);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
            wybor1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
          }
        }
        else
          Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
      }
    }
    public void Dialog(string postac, string kwestia)
    {
      ConsoleColor kolor;
      if (postac == "Wiesniak1")
      {
        kolor = ConsoleColor.Blue;
      }
      else if (postac == "Baba")
      {
        kolor = ConsoleColor.Red;
      }
      else
      {
        kolor = ConsoleColor.DarkMagenta;
      }
      Console.ForegroundColor = kolor;
      Console.WriteLine(postac + ": " + kwestia);
      Console.ResetColor();
    }
  }
  public class Lokalizacje : Rozgrywka
  {
    int licznik_lokalizacji = 0;
    //WYJSCIE, GDY SIĘ PRZEGRAŁO
    public void Wyjscie(Rozgrywka ustawienia)
    {
      return;
    }
    //------------WYJŚCIE Z GRY------------
    public void WyjsciezGry(Rozgrywka ustawienia)
    {
      //int licznik_lokalizacji = 0;
      if (licznik_lokalizacji == 10)
      {
        Console.WriteLine("Byłeś wszędzie" + ustawienia.Imie);
        Console.WriteLine("Dziękujemy za grę! Mam nadzieję, że Ci się podobało! Oto Twoje końcowe statystyki {0}: ", ustawienia.Imie);
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        Console.ReadLine();
        Environment.Exit(0);
      }
      else
      {
        bool grawtrakcie = true;
        Console.WriteLine("Pora na kolejną przygodę, naciśnij dowolny przycisk, by kontynuować \n lub naciśnij ESC jeśli masz dosyć przygód i chcesz zakończyć grę w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś");
        while (grawtrakcie)
        {
          ConsoleKeyInfo wyjscie = Console.ReadKey(true);
          if (wyjscie.Key == ConsoleKey.Escape)
          {
            Console.WriteLine("Czy jesteś pewny, że chcesz zakończyć grę? Naciśnij ENTER, jeśli to Twoja ostateczna decyzja lub dowolny klawisz, by pozostać w grze");
            ConsoleKeyInfo wyjscie_ostateczne = Console.ReadKey(true);
            if (wyjscie_ostateczne.Key == ConsoleKey.Enter)
            {
              Console.WriteLine("Dziękujemy za grę! Mam nadzieję, że Ci się podobało! Oto Twoje końcowe statystyki {0}: ", ustawienia.Imie);
              ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
              grawtrakcie = false;
              Console.ReadLine();
              Environment.Exit(0);
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Cieszymy się, że zostajesz z nami, teraz możesz wybrać swoją kolejną lokalizację");
              WyborLokalizacji(ustawienia);
            }
          }
          else
            WyborLokalizacji(ustawienia);
        }
      }
    }
    //--------------------------WYBOR KOLEJNEJ LOKALIZACJI--------------------------
    public void WyborLokalizacji(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Twoja ostatnia lokalizacja: " + ustawienia.Lokalizacja);
      bool dobrywybor2 = false;
      switch (licznik_lokalizacji)
      {
        case 1:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś tylko w lesie.\n Wybierz: \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal i naciśnij ENTER");
            while (!dobrywybor2)
            {
              double wybor2;
              if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2)) //sprawdzamy, czy to co wpisał użytkownik można przekonwertować do double, jesli nie to wyświetlamy błąd
              {
                Console.WriteLine();
                if (wybor2 == 2)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą koeljne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "góry";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Gory(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else if (wybor2 == 3)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "morze";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Morze(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            break;
          }
        case 2:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś tylko nad morzem.\n Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli lubisz górskie wspinaczki i naciśnij ENTER");
            while (!dobrywybor2)
            {
              double wybor2;
              if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2))
              {
                Console.WriteLine();
                if (wybor2 == 1)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną ścieżkę. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "las";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Las(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else if (wybor2 == 2)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś górskie wspinaczki. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "góry";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Gory(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            break;
          }
        case 3:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w lesie. Pozostają Ci tylko góry, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "góry";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Gory(ustawienia);
            break;
          }
        case 7:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś tylko w górach. Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal i naciśnij ENTER" + ustawienia.Imie);
            while (!dobrywybor2)
            {
              double wybor2;
              if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2))
              {
                Console.WriteLine();
                if (wybor2 == 1)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną ścieżkę. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "las";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Las(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else if (wybor2 == 3)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "morze";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Morze(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            break;
          }
        case 8:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś w lesie i w górach. Pozostaje Ci tylko morze, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "morze";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Morze(ustawienia);
            break;
          }
        case 9:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w górach. Pozostają Ci tylko las, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "las";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Las(ustawienia);
            break;
          }
      }
    }
    public void Rozmowa()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("                   ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
      Console.Write("Rozmowa");
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
    }
    //--------------------------LAS--------------------------
    public void Las(Rozgrywka ustawienia)
    {
      licznik_lokalizacji++;
      Console.Write("                    ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
      Console.Write("LAS");
      Console.ResetColor();
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Znalazł_ś się w lesie! Las jest obfity w leśne przysmaki, jako specjalny prezent otrzymujesz tojad!");
      if (Ekwipunek.Contains("pusty"))
        ustawienia.Ekwipunek = "tojad"; // ustawia wartość pola ekwipunek za pomocą setera
      else
        ustawienia.Ekwipunek += "tojad";
      Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
      Rozmowa();
      Dialog("Wiesniak1", "Cześć, jak się masz?");
      Dialog("Baba", "Witaj! Mam się świetnie.");
      Dialog("Wilk", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Wiesniak daje Ci wskazowke ukryta w wierszu, musisz to rozwiazac. Podaj poprawną odpowiedz");
      string zagadka1 = Console.ReadLine().ToLower();
      int licznik = 3;

      for (int i = 1; i <= 3; i++)
      {
        if (zagadka1 == "dobra")
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("Super {0}, pokonał_ś zagadkę wiesniora, wchodzisz na nowy level", ustawienia.Imie);
          Console.ResetColor();
          ustawienia.Lvl++;
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          WalkazWilkiem(ustawienia);
          i = 3;
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.WriteLine("Odpowiedział_ś źle! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik - 1);
          Console.ResetColor();
          zagadka1 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
          if (licznik <= 1)
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
            Console.WriteLine("Niestety {0}, Twoje próby się skończyły, musimy Ci odebrać 5 punktów walki", ustawienia.Imie);
            Console.ResetColor();
            ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 5;
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Console.WriteLine("Pomimo to, nie poddawaj się!! Musimy ruszać dalej!");
            WalkazWilkiem(ustawienia);
          }
          licznik--;
        }
      }
    }
    public void WalkazWilkiem(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Rozmowa();
      Console.WriteLine("BLA BLA BLA");
      Dialog("Wiesniak1", "Coś");
      Dialog("Baba", "Okok");
      Dialog("Twoja Stara", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("zaczynamy fame mma");

      if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("tojad"))
      {
        Console.WriteLine("Możesz pozbyć się wilkołaka bez walki, bo posiadasz tojad");
        ustawienia.Zycie_w = 0;
        ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("tojad", "");
        if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.Ekwipunek))
        {
          ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
        }
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
        Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
        WyjsciezGry(ustawienia);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Musisz stoczyć walkę z wilkołakiem, klikaj spację, by pozbawić go punktów życia");
        while (ustawienia.Zycie_w > 0 && ustawienia.Zycie > 0 && ustawienia.Dmg > 0 || ustawienia.Dmg_w > 0)
        {
          ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
          if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
          {
            if (ustawienia.Dmg > 0)
            {
              ustawienia.Zycie_w--;
              ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 2;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
              Console.WriteLine("Zadajesz obrażenia wilkołakowi! Pozostałe punkty życia wilkołaka: " + ustawienia.Zycie_w);
              Console.ResetColor();
            }

            if (ustawienia.Dmg_w > 0)
            {
              ustawienia.Zycie--;
              ustawienia.Dmg_w = ustawienia.Dmg_w - 2;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
              Console.WriteLine("Wilkołak zadał Ci obrażenia! Twoje pozostałe punkty życia: " + ustawienia.Zycie);
              Console.ResetColor();
            }
          }
        }
        if (ustawienia.Zycie_w <= 0 && ustawienia.Zycie > 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak stracił wszystkie punkty życia! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_w > 0 && ustawienia.Zycie <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak Cię pokonał! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("Nie udało Ci się go pokonać, spadasz na niższy lvl. Ruszaj w dalszą podróż!");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_w >= 0 && ustawienia.Zycie >= 0)
        {
          Console.WriteLine("Nikt nie wygrał. Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("Wiesniak przychodzi i daje znowu zagadke i moze tym razem pokonasz wilkołaka");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
      }
    }
    //--------------------------GÓRY--------------------------
    public void Gory(Rozgrywka ustawienia)
    {
      licznik_lokalizacji = licznik_lokalizacji + 7;
      Console.Write("                 ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.Write("Witamy w górach!");
      Console.ResetColor();
      Console.Write("");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine("Wyczerpany podróżą, chcesz zebrać coś do żarcia u podnóża gór. \n Masz do wyboru: \n 1 - wilczełyko, \n 2 - borówka czernica, \n 3 - pokrzyk wilcza jagoda");
      double wybor3;
      bool dobrywybor3 = false;
      while (!dobrywybor3)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          wybor3 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor3 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczełyko " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "wilczełyko, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "wilczełyko, "; //trujące
            Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś borówkę czernicę " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "borówka czernica, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "borówka czernica, "; //zjadliwa
            Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczą jagodę " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "wilcza jagoda, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "wilcza jagoda, "; //trująca
            Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
            dobrywybor3 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
        }
      }
      Console.WriteLine("Zachowaj swoją zdobycz na później, myślę, że może Ci się przydać!");
      Console.WriteLine("Podsłuchujesz rozmowę");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("                    ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
      Console.Write("Rozmowa");
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      ustawienia.Dialog("Wiesniak1", "Słyszałaś, że w górach grasuje jakiś potwór?");
      ustawienia.Dialog("Baba", "Nie");
      ustawienia.Dialog("Yeti", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Postanawiasz ruszać w prawo BLABLABLA po drodze spotykasz głodne dziecko, które prosi Cię o jedzenie");
      if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("borówka czernica"))
      {
        Console.WriteLine("Super, dziecko żyje i zjadło borówki od Ciebie, wskakujesz na wyższy lvl");
        ustawienia.Lvl++;
        ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("borówka czernica, ", "");
        if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.Ekwipunek))
        {
          ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
        }
        Console.WriteLine("Dziecko jest Ci wdzięczne, w nagrodę daje Ci granata");
        if (Ekwipunek.Contains("pusty"))
          ustawienia.Ekwipunek = "granat";
        else
          ustawienia.Ekwipunek += "granat";
        Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Masz dzieciaka na sumieniu, spadasz o lvl niżej");
        ustawienia.Lvl--;
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("wilczełyko"))
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("wilczełyko, ", "");
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("wilcza jagoda"))
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("wilcza jagoda, ", "");
      }
      Console.WriteLine("Wspinasz się wyżej i znajdujesz jakąś jaskinię czy coś, wchodzisz do środka? Naciśnij ENTER, jeśli tak");
      ConsoleKeyInfo przycisk = Console.ReadKey(true);
      if (przycisk.Key == ConsoleKey.Enter)
      {
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("granat"))
        {
          Console.WriteLine("Spotykasz Yeti, zdajesz sobie sprawę, że dziecko dało Ci wcześniej przydatny prezent");
          Console.WriteLine("Wysadzasz w powietrze jaskinię razem z yetim");
          ustawienia.Zycie_y = 0;
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("granat", "");
          if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.Ekwipunek))
          {
            ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
          }
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Spotykasz Yeti, na skraju groty znajdujesz kamienie, jedyny przedmiot, który może służyć za broń");
          Console.WriteLine("Tak się składa, że akurat liczba kamieni jest równa liczbie Twoich punktów walki");
          int silarzutu = 0;
          int kamienie = ustawienia.Dmg;
          for (int i = kamienie; i >= 0 && ustawienia.Zycie_y > 0; i--) //randomowo odejmuje liczbe pkt zycia yetiemu, powiedzmy, ze zalezy od sily rzutu
          {
            Console.WriteLine("Naciśnij spację, aby rzucić kamieniem");
            ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
            if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
            {
              Random random = new Random();
              silarzutu = random.Next(2, 7);
              ustawienia.Zycie_y = ustawienia.Zycie_y - silarzutu;

              if (silarzutu < 4)
              {
                ustawienia.Zycie_y = (ustawienia.Zycie_y < 0) ? 0 : ustawienia.Zycie_y;
                Console.WriteLine("To był słaby rzut, postaraj się bardziej. Siła rzutu: {0} Punkty życia Yetiego: {1}", silarzutu, ustawienia.Zycie_y); //by nie wyświetlała się informacja, że życie yetiego jest ujemne tylko równe 0
              }
              else
              {
                ustawienia.Zycie_y = (ustawienia.Zycie_y < 0) ? 0 : ustawienia.Zycie_y;
                Console.WriteLine("Świetny rzut, oby tak dalej! Siła rzutu: {0} Punkty życia Yetiego: {1}", silarzutu, ustawienia.Zycie_y);
                i = i - 2;
              }
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Nie nacisnąłeś spacji. Spróbuj ponownie...");
              i++; // odtwarzanie iteracji pętli, by gracz mógł naciśnąć ponownie spację
            }
          }
          if (ustawienia.Zycie_y > 0 || kamienie <= 0)
          {
            Console.WriteLine("Niestety nie dałeś rady pokonać yetiego");
            WyjsciezGry(ustawienia);
          }
          else if (ustawienia.Zycie_y == 0 || kamienie == 0)
          {
            Console.WriteLine("Remis");
            WyjsciezGry(ustawienia);
          }
          else if (ustawienia.Zycie_y == 0 || kamienie >= 0)
          {
            Console.WriteLine("Wygrał_ś!");
            WyjsciezGry(ustawienia);
          }
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Pizda jesteś, w takim razie spadasz o lvl i zabieramy Ci wszystkie zdobycze z plecaka");
        ustawienia.Lvl--;
        ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        WyjsciezGry(ustawienia);
      }
    }
    //--------------------------MORZE--------------------------
    public void Morze(Rozgrywka ustawienia)
    {
      licznik_lokalizacji = licznik_lokalizacji + 2;
      Console.Write("               ");
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Cyan;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.Write("Siema witamy w Stegnie");
      Console.ResetColor();
      Console.Write("");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.ResetColor();

      Rozmowa();
      ustawienia.Dialog("Wiesniak1", "Chyba pływa tu duża ryba");
      ustawienia.Dialog("Baba", "Nie");
      ustawienia.Dialog("Rekin", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Chcesz się rozejrzeć i zobaczyć czemu plaże są puste i czy plotki, które słyszałeś są słuszne \n idziesz na plażę sprawdzić, czy jest się czego bać?");
      Console.WriteLine("Naciśnij ENTER, aby wybrać się na plażę");
      Console.WriteLine();
      ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
      if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Enter)
      {
        Console.WriteLine("Widzisz nad brzegiem jakiegoś typa, co wyrzuca jakieś kawałki miesa czy chuj wie co do moża by zwabić rekinaBLEBLE");
        Console.WriteLine("Rekin przypływa ten ziomek się wystraszył, uciekł i zostawił Ci łódkę i wiadro z tym chuj wie czym, dobra decyzja bracie, mozesz wyruszać na polowanie");
        WalkazRekinem(ustawienia);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Skoro nie masz kasy to musisz sie wykazac inteligencja");
        ustawienia.Dialog("Wiesniak1", "bleble");
        ustawienia.Dialog("Baba", "BLE");
        Console.WriteLine("Cos sie dzieje, znajdujesz dzieki radom ludzi sklep, gdzie mozna wypozyczac lodzie"); //mozna gdzies dodac w lokalizacjach, ze dostajesz w nagrode czy cos pieniadze, bo tu sie przydadza
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("kasa"))
        {
          Console.WriteLine("Wypozyczasz lodke, mozesz ruszac nad morze, walczyc z rekinem");
          WalkazRekinem(ustawienia);
        }
        else
        {
          string zagadka3 = Console.ReadLine().ToLower();
          int licznik3 = 3;
          for (int i = 1; i <= 3; i++)
          {
            if (zagadka3 == "chuj")
            {
              Console.WriteLine("Super {0}, odpowiedziales dobrze na pytanie, sprzedawca pozwala Ci wypozyczyc lodke", ustawienia.Imie);
              Console.WriteLine("Idziesz walczyć z rekinem");
              WalkazRekinem(ustawienia);
              i = 3;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("To nie jest dobra odpowiedz! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik3 - 1);
              zagadka3 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
              if (licznik3 <= 1)
              {
                Console.WriteLine("Niestety {0}, Twoje próby się skończyły, musimy Ci odebrać 5 punktów walki", ustawienia.Imie);
                ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 5;
                Console.WriteLine("Niestety sprzedawca nie pozwolil Ci wypozyczyc lodki, spadasz na nizszy lvl i w hańbie mozesz wybrac miejsce, do ktorego chcesz sie teraz udac");
                ustawienia.Lvl--;
                WyjsciezGry(ustawienia);
              }
              licznik3--;
            }
          }
        }
      }
    }
    public void WalkazRekinem(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Wchodzisz na pokład i widzisz dużą skrzynię. Niestety jest zamknięta na hasło. Spróbuj ją otworzyć, może kryć coś ważnego");
      Console.WriteLine("Odpowiedz na zagadkę");
      string zagadka2 = Console.ReadLine().ToLower();
      int licznik = 3;
      for (int i = 1; i <= 3; i++)
      {
        if (zagadka2 == "szczeki")
        {
          Console.WriteLine();
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("Super {0}, otworzyłeś skrzynię, w środku znalazłeś harpun!", ustawienia.Imie);
          Console.ResetColor();
          if (Ekwipunek.Contains("pusty"))
            ustawienia.Ekwipunek = "harpun";
          else
            ustawienia.Ekwipunek += "harpun";
          ustawienia.Lvl++;
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          i = 3;
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.WriteLine("To nie jest dobre hasło! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik - 1);
          zagadka2 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
          Console.ResetColor();
          if (licznik <= 1)
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
            Console.WriteLine("Niestety {0}, Twoje próby się skończyły, musimy Ci odebrać 5 punktów walki", ustawienia.Imie);
            Console.ResetColor();
            ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 5;
            Console.WriteLine("Pomimo tego, że nie otworzyłeś skrzyni, to znalazłeś obok niej wędkę, zawsze coś");
            if (Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "wędka";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "wędka";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          }
          licznik--;
        }
        Console.WriteLine();
      }
      int przyneta = 0;
      //int licznik2 = 0;
      int rzut;
      for (int i = 0; i <= 6; i++)
      {
        Console.WriteLine("Naciśnij spację, by wyrzucić trochę mięsa w morze");
        ConsoleKeyInfo klawisz = Console.ReadKey(true);
        if (klawisz.Key == ConsoleKey.Spacebar)
        {
          Random random = new Random();
          przyneta = random.Next(1, 10);
          if (przyneta < 5)
          {
            Console.WriteLine("Na horyzoncie nadal nie pojawia się płytwa grzbietowa rekina, rzucaj przynętę dalej");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Kątem oka, zauważyłeś rekina pływającego w pobliżu Twojej łodzi. Rzucaj dalej, moze podpłynie bliżej");
            i = i + 3;
          }
        }
        else
          Console.WriteLine("Nie nacisnąłeś spacji. Spróbuj ponownie");
      }
      Console.WriteLine("REKIN PODPŁYNĄŁ");
      if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("harpun"))
      {
        Random losowy = new Random();
        rzut = losowy.Next(0, 2);
        if (rzut == 0)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.WriteLine("Nie udało Ci się trafić w rekina! Rekin atakuje Twoją łódź!");
          ustawienia.Zycie = 0;
          Console.ForegroundColor= ConsoleColor.DarkRed;
          Console.WriteLine("GAME OVER, dziękujemy za grę");
          Console.ResetColor();
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("harpun", "");
          if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.Ekwipunek))
          {
            ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
          }
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          Console.ReadLine();
          Environment.Exit(0);
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("Udało Ci się pokonać rekina!");
          Console.ResetColor();
          //jakies nagrody
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
      }
      else if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("wędka"))
      {
        Console.WriteLine("Rekin się rozmyślił i odpłynął, ciesz się, że nie musiałeś używać tej wędki, możesz ją zachować na pamiątkę");
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        WyjsciezGry(ustawienia);
      }
    }
  }
  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("PRZYGODY W SENNEJ KOTLINIE");
      Console.ResetColor();
      Console.WriteLine("Witam w Sennej Kotlinie");
      Console.WriteLine("Dzisiaj stoczysz walkę dobra ze złem, próbując uratować mieszkańców Sennej Kotliny. \n Pamiętaj, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, a czasu nie można cofnąć. \n Słuchaj swojej intuicji, ale również nie zapominaj o logicznym myśleniu. \n Poza tym baw się dobrze i nie daj się pożreć!!");
      Console.WriteLine("Na sam początek podaj nam swój przydomek, byśmy wiedzieli jak się zwracać do przyszłego bohatera Sennej Kotliny");
      Rozgrywka ustawienia = new Rozgrywka();
      
      
      
      string imie = Console.ReadLine();
      ustawienia.Imie = imie;
      Rozgrywka.Staty_wysw delegat = ustawienia.Statystyki;
      delegat(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
      ustawienia.Wybor1(ustawienia);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}