Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
7.0 kB
1
Indexable
Never

'''
#IDLE
# Zadanie 1
# Stwórz zmienne, które przechowają takie dane jak Twoje imię (tekst), wiek (liczba), ulubiona potrawa (tekst), ulubiona gra (tekst).
# Wyświetl tekst za pomocą funkcji print(). Wykorzystaj zmienne, które stworzyłeś.
# Przykład:
# Mam na imię Adam, mam 15 lat, moja ulubiona potrawa to pizza, a ulubiona gra to Minecraft.
# Pamiętaj, żeby przedstawić liczbę jako tekst użyj funkcji str(). Użyj znaku + aby łączyć tekst ze zmiennymi.

imie="Adam"
wiek=15
ulubionaPotrawa="pizza"
ulubionaGra="Minecraft"

print("Mam na imię "+imie+", mam "+str(wiek)+" lat, moja ulubiona potrawa to "+ulubionaPotrawa+
" a ulubiona gra to "+ ulubionaGra)

# Zadanie 2
# Napisz skrypt, który pozwoli wprowadzić użytkownikowi jego oceny z trzech przedmiotów i wyświetli jego średnią.
# Aby pobrać dane od użytkownika wykorzystaj funkcję input(). Pamiętaj, ta funkcja pobiera dane jako tekst, a my chcąc policzyć średnią
# potrzebujemy liczby. Czyli np. taką ocenę 5, a nie taką "5" bo 5+5=10, a "5"+"5"="55". Wykorzystaj do tego funkcję int().
# np. int(input("podaj ocenę z angielskiego: "))
# Średnią policzysz dodając wszystkie oceny oraz dzieląc przez ich ilość (znak dzielenia to /).


ocenaMatma=int(input("Podaj ocenę z matematyki"))
ocenaInformatyka=int(input("Podaj ocenę z inforamtyki"))
ocenaPolski=int(input("Podaj ocenę z Polskiego"))
srednia=(ocenaMatma+ocenaInformatyka+ocenaPolski)/3
print("Twoja średnia to "+str(srednia))


# Zadanie 3
# Tłumacz - stwórz program, który po wpisaniu 5 różnych wyrazów w języku polskim przetłumaczy je na język angielski.
# Użytkownik podaje wyraz w języku polskim, a następnie dostaje odpowiedź np.
# >> Podaj wyraz do przetłumaczenia: przycisk
# Przycisk w języku angielskim to button

# Dla wyrazu, którego nie zaprogramowaliśmy powinno wyświetlić się:
  # "Niestety, nie posiadamy jeszcze w naszej bazie danych tłumaczenia dla tego wyrazu."
# Skorzystaj z instrukcji warunkowej if elif else.
# Aby całość powtarzała się cały czas wykorzystaj pętle while True.
# Pamiętaj o wcięciach w kodzie (przycisk tab).


while True:
  
  wyrazDoTlumaczenia=input("Podaj wyraz do przetłumaczenia")

  if wyrazDoTlumaczenia=="pętla":
    print(wyrazDoTlumaczenia+" w języku angielskim to loop")

  elif wyrazDoTlumaczenia=="przycisk":
    print(wyrazDoTlumaczenia+" w języku angielskim to button")
  elif wyrazDoTlumaczenia=="zmienna":
    print(wyrazDoTlumaczenia+" w języku angielskim to variable")
  elif wyrazDoTlumaczenia=="etykietka":
    print(wyrazDoTlumaczenia+" w języku angielskim to label")
  elif wyrazDoTlumaczenia=="wynik":
    print(wyrazDoTlumaczenia+" w języku angielskim to score")
  else:
    print("Niestety nie posiadamy jeszcze w naszej bazie danych tłumaczenia dla tego wyrazu")


# Zadanie 4
# Stwórz pętlę for, która wypisze liczby od -10 do 100.
# Skorzystaj z funkcji range().

for i in range(-10,101):
  print(i)


# Zadanie 5*
# Stwórz listę o nazwie liczby i zapisz w niej dowolnych 5 liczb.
# Za pomocą pętli for wybierz każdy element (liczbę) z listy i wyświetl jego wartość podniesioną do kwadratu.
# Przykład:
# Dla liczby 2 powinno wyświetlić się: 2 do kwadratu to: 4
# Dla liczby 5: 5 do kwadratu to: 25
# Wykorzystaj funkcję len(), która zwraca długość listy
# Wybierając dany element z listy skorzystaj ze zmiennej pętli for.

liczby=[2,5,6,8]

for i in range(len(liczby)):
  print(str(liczby[i])+" do kwadratu to:"+str(liczby[i]*liczby[i]))

#lub

##for i in liczby:
  ##  print(str(i)+" do kwadratu to:"+str(i*i))


'''
#MINECRAFT

# Pobieramy kordy gracza. Wykorzystaj zmienne x, y, z do wykonywania poniższych zadań.

pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z)

# Zadanie 1
# Stwórz funkcję o nazwie podwodnySwiat, którą wywołasz komendą aquaman na czacie.
# Po wywołaniu funkcji gracz powinien zostać zamknięty w wielkim zbiorniku stworzonym ze szkła (GLASS) z wodą (WATER).
# Wykorzystaj funkcję blocks.fill().

def podwodnySwiat():
 
  #Tworzymy konstrukcję szklaną
  blocks.fill(GLASS, world(x-10,y-10,z-10), world(x+10,y+10,z+10))
  #nalewamy wodę
  blocks.fill(WATER, world(x-9,y-9,z-9), world(x+9,y+9,z+9))
  utopiec(10)
  ekwipunek()
  rafa()
player.on_chat("aquaman",podwodnySwiat)


# Zadanie 2
# Stwórz funkcję o nazwie utopiec z parametrem liczbaUtopcow i wywołaj ją w funkcji podwodnySwiat. Wywołując funkcję podajemy liczbę utopców, które chcemy zespawnować.
# Parametr wykorzystamy w pętli for w funkcji in range()
# Utopiec to DROWNED

def utopiec(liczbaUtopcow):

  for i in range(liczbaUtopcow):

    mobs.spawn(DROWNED, randpos(world(x-9,y-9,z-9), world(x+9,y+9,z+9)))

# Zadanie 3
# Stwórz funkcję ekwipunek, która po wywołaniu w funkcji podwodnySwiat doda trójząb, który świetnie sprawdzi się w walce pod wodą.
# Dodaj również zaklęcia, które ulepszą naszą broń.
# Unbreaking poziom3 - zwiększa wytrzymałość broni.
# Riptide poziom3 - podczas deszczu lub w wodzie użycie trójzębu zapewnia szybki transport.
# Loyalty poziom 3 - podczas rzucenia trójzębem w przeciwnika nasza broń wraca do gracza.
# Użyj takich funkcji jak mobs.give() oraz mobs.enchant().
# Trójząb to TRIDENT.
# Możesz dodać też inne przedmioty przydatne w walce pod wodą.

def ekwipunek():
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TRIDENT, 1)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Unbreaking", 3)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Riptide", 1)# Zadanie 4
# Stwórz funkcję o nazwie rafa i wywołaj ją w funkcji podwodnySwiat po utworzeniu zbiornika z wodą.
# Użyj polecenia blocks.place oraz randpos() żeby dodać różne rafy w losowym miejscu, wykorzystaj również pętlę for.
# Nazwy raf: TUBE_CORAL, BRAIN_CORAL, BUBBLE_CORAL, FIRE_CORAL, BUBBLE_CORAL_FAN

# Do wykonania tego zadania możesz wybrać też listę.
# W funkcji rafa stwórz listę o nazwie rafy i dodaj do niej parę raf różnego rodzaju.
# Za pomocą pętli 2 pętli for wybierz z listy rafy i umieść je w losowych miejscach w wodzie.
def rafa():
  rafy = [TUBE_CORAL, BRAIN_CORAL, BUBBLE_CORAL, FIRE_CORAL, BUBBLE_CORAL_FAN]
  for i in range(len(rafy)):
    for i in range(10):
      blocks.place(rafy[i], randpos(world(x-9,y-9,z-9), world(x+9,y+9,z+9)))# Zadanie 5
# Funkcja zmieniająca tryb gry.
# Stwórz funkcję o nazwie trybGry i parametrze podanyTryb. Funkcję będziemy wywoływać na czacie komendą t podając parametr 0 lub 1.
# Kiedy podamy 0, gra powinna być w trybie przetrwania, a gracz powinien otrzymać efekt oddychania pod wodą. Kiedy podamy 1 powinien włączyć się tryb kreatywny.
# Wykorzystaj instrukcję warunkową if elif.
# Efekt oddychania pod wodą to WATER_BREATHING. Wykorzystaj go w funkcji mobs.apply_effect