Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
16 days ago
650 B
2
Indexable
Never
#include <iostream>

int main()
{
  // Definicja tablicy dwuwymiarowej o rozmiarze 2 x 3
  int tablica[ 2 ][ 3 ];

  // Inicjalizacja tablicy wartosciami
  int tablica2[ 2 ][ 3 ] = {
      { 1, 2, 3 },
      { 4, 5, 6 }
  };

  // Dostęp do elementów tablicy i ich modyfikacja
  tablica[ 0 ][ 0 ] = 10;
  tablica[ 1 ][ 2 ] = 20;

  // Wyświetlenie zawartosci tablicy
  for( int i = 0; i < 2; ++i )
  {
    for( int j = 0; j < 3; ++j )
    {
      std::cout << "tablica[ " << i << " ][ " << j << " ] = " << tablica[ i ][ j ] << std::endl;
    }
  }

  return 0;
}
Leave a Comment