Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
2.4 kB
6
Indexable
Never
# 1. Funkcja do wybudowania platformy i schodków na góre 
# 2. Funkcja i system checkpointów w grze 
# 3. Funkcja budująca etap 1 i 2 

def parkour():
  # 1.1 Teleportacja konstruktor do gracza 
  builder.teleport_to(pos(5,0,0))
  # 1.2 Obrot konstruktora 
  builder.face(EAST)
  # 1.3 Petla for do budownia schodow 
  for i in range(70):
    # 1.4 W SRODKU PETLI klade schodek builder.place()
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    # 1.5 W SRODKU PETLI przesuwam konstruktor 
    builder.shift(1,1,0)
  # 1.6 Zaznaczam pozycje konstruktora 
  builder.mark()
  # 1.7 Przesuwam konstruktor 
  builder.shift(2,0,-4)
  # 1.8 Wypelnij zaznaczona przestrzen bloczkami
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK) 
# 1.9 POZA FUNKCJA Przypisanie funkcji parkour do czatu 
player.on_chat("start", parkour)

# CHECKPOINT 
# zmienna przechowujaca aktualna pozycje gracza aktualnaPozycjaGracza = player.position()
aktualnaPozycjaGracza = player.position()
# zmienna sprawdzajaca kolejny etap => czyEtap1 = False
czyEtap1 = False
# Funkcja Smierc ktora teleportuje gracza do poprzedniej zapisanej aktualnaPozycjaGracza
def smierc():
  player.teleport(aktualnaPozycjaGracza)
# Przypisanie funkcji Smierc do zdarzenia smierci gracza
player.on_died(smierc)

# Funkcja budująca etap 1 i 2 def etap1i2(obrotKonstruktora, rodzajToru, rodzajCheckpoint):
def etap1i2(obrotKonstruktora, rodzajToru, rodzajCheckpoint):
  # Teleport konstruktora pod platforme 
  builder.teleport_to(pos(1, -4, 0))
  # Zaznacz pozycje konsturktorem 
  builder.mark()
  # Obroc konstruktor na Wschod 
  builder.face(EAST)
  # Petla dla 1 etapu 
  for i in range(2):
    # Petla dla platform w etapie 
    for i in range(5):
      # Przesuwamy konstruktor o losowa wartosc 
      builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
      # Tworzymy linie z danego bloku 
      builder.line(rodzajToru)
      # Przesuwamy konstruktor w celu zrobienia przerwy pomiędzy blokami 
      builder.move(FORWARD, randint(2, 3))
      # oznaczamy aktualną pozycję żeby to odniej budowała się kolejna linia 
      builder.mark()
    # obrót konstruktora na koniec 1 etapu 
    builder.turn(obrotKonstruktora)
  # tworzymy nową platformę
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(rodzajCheckpoint)