Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.0 kB
1
Indexable
Never
public class PD3 {
  public static void main(String[] args) {
//    Napisz program, przyjmujący tablicę liczb naturalnych,
//    napisz program znajdujący wartość minimalną oraz maksymalną w tej tablicy oraz ilość wystąpień w danej
//    zmiennej.
//
    int[] tab = {2, 3, 4, 2, 7, 4, 7, 2};

    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      System.out.println(tab[i]);
    }
    int max = tab[0];
    int min = tab[0];
    int sumaMax = 0;
    int sumaMin = 0;

    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      if (tab[i] > max) {
        max = tab[i];
      }
      if (tab[i] < min) {
        min = tab[i];
      }
      int maxy = tab[i];
      if (maxy == max) {
        sumaMax++;
      }
      int miny = tab[i];
      if (miny == min) {
        sumaMin++;
      }
    }
    System.out.println("Max: " + max + ';' + " " + sumaMax + " times");
    System.out.println("Min: " + min + ';' + " " + sumaMin + " times");
    //    powinien wydrukować:
//
//    Array: [ 2 3 4 2 7 4 7 2 ]
//    Min = 2 ; 3 times
//        Max = 7 ; 2 times

    //    Napisz program, który definiuje dwie tablice intów,
//    a następnie utworzy nową tablicę przechowującą sumy elementów na tych samych indeksach.
//    W przypadku tablic o różnym rozmiarze należy przyjąć, że wartości elementów, które wychodzą
//    poza zakres tablicy wynoszą 0.

    int[] arr = {2, 3, 9};
    int[] brr = {2, 3, 6, 5};
    int[] sum = new int[arr.length + brr.length];


    for (int i = 0; i < sum.length; i++) {
      if (i > 3) {
      }
      sum[i] = brr[i] + arr[i];

      System.out.println(sum[i]);
    }
  }
}

//    Na przykład dla tablic:
//    int[] arr = { 2, 3, 9 };
//    int[] brr = { 2, 3, 6, 5 };
//
//    byłaby to tablica 4 elementowa: { 4, 6, 15, 5 }