Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
877 B
5
Indexable
Never
// zdarzenie po kliknięciu w przycisk dodaj
document.getElementById("przyciskDodaj").addEventListener("click", function () {
 // do zmiennej przypisujemy teskt, który użytkownik wpisał w polu input
 const nowyElement = document.getElementById("element").value.trim();
 
 //jeśli tekst jest różny od pustego czyli użytkownik wpisał jakiś ciąg znaków
 if (nowyElement != "") {
  
  //czyścimy ewentualny komunikat
  document.getElementById("komunikat").textContent = "";
  
  //dodajemy nowy element do naszej listy numerowanej
  document.getElementById("listaZadan").innerHTML += "<li>" + nowyElement + "</li>";
  
  //czyścimy pole input
  document.getElementById("element").value = "";
 } else {
  //wyświetlamy komunikat bo użytkownik nic nie wpisał
  document.getElementById("komunikat").textContent = "Uzupełnij pole";
 }
});