Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
7 months ago
4.9 kB
2
Indexable
Never
namespace Lista_jakas_nowa
{
  public class ElementListy2D
  {

    private int Wartość; // Wartość do zapamiętania
               //jak dwukietunkowa musi miec referencje na lewo i na prawo
    private ElementListy2D Poprzedni;
    private ElementListy2D Następny;

    public ElementListy2D (int x)
    {

      Wartość = x;
      Poprzedni = null;
      Następny = null;

    }//Koniec konstruktora

    public void DodajDoKońca(int x)
    {

      if(Następny == null)
      {
        Następny = new ElementListy2D(x, this);

      }
      else
      {
        Następny.DodajDoKońca(x);
      }//endif
    }//Koniec dopisywania do końca listy

    public ElementListy2D(int x, ElementListy2D poprzednik)
    {
      

      Wartość = x;
      Poprzedni= poprzednik;
      Następny = null;

    }//koniec drugiego konsturktora

    public void PokażListęOdPrzodu()
    {
      Console.Write(Wartość);
      if(Następny==null)
      {
        Console.WriteLine();
      }
      else
      {
        Console.Write(", ");
        Następny.PokażListęOdPrzodu();
      }//koniec if
    }//Koniec pokazywania od przodu

    // DO tyłu trzeba wykożystać poprzedniki a nie długość listy


    public void PokażListęOdTyłu(ElementListy2D ogon)
    {
      if(ogon == null)
      {
        Console.WriteLine("Nie podano ostatgniego elementu listy");
      }
      else
      {
        Console.Write(Wartość);
        if (Poprzedni == null)
        {
          Console.WriteLine() ;
        }
        else
        {
          Poprzedni.PokażListęOdTyłu(Poprzedni);

        }//endif
      }//endif
    }//koniec pokazywania listy do tyłu

    public ElementListy2D getOgonIteracyjnie()
    {
      ElementListy2D wynik;

      wynik = this;
      while(wynik.getNastępnik() != null) 
      {
        wynik=wynik.getNastępnik();
      }

      return wynik;
    }

    protected ElementListy2D getNastępnik()
    {
      return Następny;
    }


    public ElementListy2D getOgonRekurencyjnie()
    {
      ElementListy2D wynik;
      wynik = null;

      if(Następny != null)
      {
        wynik=Następny.getOgonRekurencyjnie();
      }
      else
      {
        wynik=this;
      }//endif
      return wynik;
    }//Koniec getOgonRekurencyjnie

    public bool Sprawdź(int x)
    {
      bool wynik;
      wynik = Wartość == x;
      if(wynik == false)
      {
        if(Następny!= null)
        {
          wynik=Sprawdź(x);
        }//endif
      }//endif

      return wynik;
    }//Koniec wyszukiwania

    public void UsunListe()
    {
      Poprzedni = null;
      if(Następny!=null)
      {
        Następny.UsunListe();

      }//endif
      Następny= null;
    }//Koniec usuwania listy
  }//Koniec listy

  //Rekurencyjnie nie musze łamac Hermetyzacji
  static public class TestyListy2D
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random generator;
      int Ile;
      ElementListy2D głowa;
      ElementListy2D ogon;
      int szukana_wartosc;
      int i;
      Ile = 20;
      int x;
      szukana_wartosc = 5;
      generator = new Random();
      głowa = null;
      ogon = null;

      for(i = 9; i< Ile; i++)
      {
        x = generator.Next(Ile);
        if (głowa == null)
        {
          głowa = new ElementListy2D(x);
        }
        else
        {
          głowa.DodajDoKońca(x);
        }//endif
      }
      Console.WriteLine("Lista od początku: ");
      głowa.PokażListęOdPrzodu();

      ogon = głowa.getOgonIteracyjnie();
      Console.WriteLine("Lista od końca, ogon - iteracyjnie");
      głowa.PokażListęOdTyłu(ogon);

      ogon = głowa.getOgonRekurencyjnie();
      Console.WriteLine("Lista od końca, ogon - rekurencyjnie");
      głowa.PokażListęOdTyłu(ogon);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Leave a Comment