Igy

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
4.7 kB
3
Indexable
Never
//broj test Caseova
int numOfTestCases = int.Parse(Console.ReadLine());


while (numOfTestCases > 0)
{
  string inputLineTwo = Console.ReadLine();
  string[] inputs = inputLineTwo.Split(' ');

  int N = Convert.ToInt32(inputs[0]);
  int X = Convert.ToInt32(inputs[1]);

  string inputLineThree = Console.ReadLine();
  string[] arrayInputs = inputLineThree.Split(' ');
  int[] arrayOfInt = new int[N];
  
  for(int i = 0; i < arrayOfInt.Length; i++)
  {
    arrayOfInt[i] = int.Parse(arrayInputs[i]);
  }

  int[] output = GetFullInfo(arrayOfInt, X);
  Console.WriteLine($"{output[0]} {output[1]}");

  numOfTestCases--;
}

//vraca niz intova
int[] GetFullInfo(int[] arr, int x)
{
  //na indexu 0 ce se cuvati maksimalan broj ponavljajucih elemenata u nizu
  //na indexu 1 ce se cuvati minimalan broj operacija za taj broj elemenata u nizu
  int[] output = new int[2];

  //niz u koji se spasavaju vrijednosti nakon xor operacije
  int[] arrayAfterOperations = new int[arr.Length];
  for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
  {
    arrayAfterOperations[i] = arr[i] ^ x;
    //Console.WriteLine($"nova vrijednost: {arrayAfterOperations[i]}");
  }

  //niz u koji se smjestaju vrijednosti jednakih elemenata iz proslijedjenog niza
  //i iz novog niza nakon xor operacije
  int[] numOfEqual = new int[arr.Length];
  for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
  {
    numOfEqual[i] = arr.Count(x => x == arrayAfterOperations[i]);
    //Console.WriteLine($"isti: {arrayAfterOperations.Count(x => x == arr[i])}");
  }

  //najveci broj jednakih elemenata u AfterArray nizu (Max() vraca prvi element u nizu ako ima vise istih)
  int maxNumOfEqualElInAfterArr = numOfEqual.Max();
  //indeks elementa koji se najvise ponavlja
  int indexOfFirstMax = numOfEqual.ToList().IndexOf(maxNumOfEqualElInAfterArr);
  
  //Sada za taj broj koji se najvise ponavlja u AfterArray, njegov indeks je jednak indeksu
  //elementa iz Arr niza koji se najmanje ponavlja u Arr nizu (ovo je bitno zbog broja operacija)
  int maxOfEqualInArr = arr.Count(x => x == arr[indexOfFirstMax]);
  
  //duplikati
  int dupl = 0;
  //grupise sve elemente i trazi da li ima duplikata u Arr nizu
  dupl = arr.GroupBy(x => x)
       .Where(g => g.Count() > 1).Count();
  if(dupl > 0) { 
    //ako ima duplikata, onda se u ovu varijablu spasava najveci broj ponavljanja
    dupl = arr.GroupBy(x => x)
         .Where(g => g.Count() > 1).Select(y => y.Count()).ToList().Max();
  }
  else
  {
    dupl = 0;
  }

  //ako je broj ponavljanja u arr nizu veci od zbira ponavljanja u modifikovanom AftetArr i proslijedjenom
  //Arr, onda je maksimalan broj elemenata koji se ponavljaju dupl (ostaje isti kao u proslijedjenom stringu)
  //sto znaci da ne treba nijedna operacija da se izvrsi pa je min br operacija 0
  if (dupl > maxNumOfEqualElInAfterArr + maxOfEqualInArr) { 
    output[0] = dupl;
    output[1] = 0;
    return output;
  }
  else { 
  
    output[0] = maxNumOfEqualElInAfterArr + maxOfEqualInArr;
  }
  //Ako nema jednakih elemenata u novom nizu AfterArr onda je i broj operacija 0
  if (maxNumOfEqualElInAfterArr == 0)
  {
    output[1] = maxNumOfEqualElInAfterArr;
    return output;
  }
  
  int numOfMinOperations = 0;
  List<int> minOper = new List<int>();

  //ako ima vise maksimuma u nizu koji pokazuje broj ponavljanja elemenata, treba proci kroz
  //sve te maksimalne elemente da se odredi minimalan broj operacija
  if (numOfEqual.Count(x => x == maxNumOfEqualElInAfterArr) > 1)
  {
    for (int i = 0; i < numOfEqual.Length; i++)
    {
      //kada naidje na maksimalnu cifru
      if(numOfEqual[i] == maxNumOfEqualElInAfterArr)
      {
        //u listu dodaje broj ponavljanja elementa koji se nalazi na indexu (i) 
        //iz arr niza.Taj broj ponavljanja je ujedno i najmanji broj operacija
        //vezan za taj element koji se nalazi na indexu (i)
        minOper.Add(arr.Count(x => x == arr[i]));
      }
    }
  }
  //najmanji broj operacija je maksimalan broj ponavljanja iz proslijedjenog
  //niza arr ukoliko je lista minOper prazna.
  int minOperacije = maxOfEqualInArr;

  //ako lista nije prazna
  if (minOper.Count() > 0) { 
    //onda je min broj operacija jednak najmanjem elementu iz liste minOper
    minOperacije = minOper.Min();
  }

  output[1] = minOperacije;
  
  return output;
}