Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.9 kB
3
Indexable
Never
// Kolokvij, Zadatak 2.cpp :stvorite 2d staticko polje ADVENTI s m redaka i n stupaca
// za ucitanih m gradova i n godina odrzavanja adventa 
// upisite u polje ADVENTI za m gradova broj posjetitelja po godinama odrzavanja
// stvorite 1d dinamicko poljke APP koje ce sadrzavati godisnje prosjeke posjetitelja adventa, ispiste polja.

#include <iostream>
using namespace std;

#define Grad 50
#define Godina 50

void upis(int Adventi[Grad][Godina], int m, int n, float *App)
{
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << "Unesite broj posjetitelja na adventu u " << i + 1 << ". gradu " << j + 1 << ". godine: ";
			cin >> Adventi[i][j];
			App[i] += Adventi[i][j];
		}
		App[i] = App[i] / n;
	}
}

void ispis(int Adventi[Grad][Godina], int m, int n, float *App)
{
	cout << "Tablica broja posjetitelja na adventu po gradovima i godinama." << endl;
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		cout << i + 1 << ". Grad  ";
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << Adventi[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
	cout << endl;
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		cout << "Prosjek posjetitelja adventa " << i + 1 << ". grada je: " << App[i] << endl;
	}
}
/*
void prosjek(int Adventi[Grad][Godina], int m, int n, float* App)
{
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		float suma = 0;
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			suma += Adventi[i][j];
		}
		App[i] = suma / n;
		cout << "Prosjek " << i + 1 << ". grada je: " << App[i] << endl;
	}
}
*/
int main()
{
	int Adventi[Grad][Godina];
	int m=0, n=0;
	cout << "Unesite broj gradova(max. 50): ";
	cin >> m;
	cout << "Unesite broj godina odrzavanja adventa(max. 50): ";
	cin >> n;
	cout << endl;
	float* APP = new float[n] {0};
	upis(Adventi, m, n, APP);
	cout << endl;
	ispis(Adventi, m, n, APP);
	cout << endl;

	delete[]APP;
	APP = NULL;
}