Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
392 B
0
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Sprawdzenie, czy istnieje już katalog BACKUP
if [ -d "BACKUP" ]; then
  echo "Katalog BACKUP już istnieje."
else
  mkdir "BACKUP"
  echo "Utworzono katalog BACKUP."
fi

# Skopiowanie plików z przyrostkiem ~ do katalogu BACKUP
for file in *~; do
  if [ -f "$file" ]; then
    cp "$file" "BACKUP/"
    echo "Skopiowano plik $file do katalogu BACKUP."
  fi
done