session not found, ale pokazała się sesja

najpierw poleciało 500 (poprzednie logi), a następnie po ponownym zalogowaniu 404 session not found, ale załadowała się sesja
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
81 kB
1
Indexable
Never
2023-01-10 12:14:16.104 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2023-01-10 12:14:16.104 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/patients/sign_in
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╔ Body 
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ email: test@101.com
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ password: Haslo!23
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.105 1326-1471/? I/flutter: ║ {email: test@101.com, password: Haslo!23, locale: en}
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/patients/sign_in
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ╔ Body
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:16.673 1326-1471/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║     "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMT
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║     AgMTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y"
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║     user: {
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║       id: 154,
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║       email: "test@101.com",
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║       first_name: "Test101",
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║       gender: "male",
2023-01-10 12:14:16.674 1326-1471/? I/flutter: ║       translated_gender: "Mężczyzna",
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       date_of_birth: "1998-03-31",
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       height: 180,
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       weight: 80,
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       user_conditions: true,
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       privacy_policy: true,
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       data_analysis: true,
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║       signup_completed: true
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║    }
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:16.675 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╔ Query Parameters 
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:14:16.680 1326-1471/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╟ contentType: null
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:16.681 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.745 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ DioError ║ Status: 404 Not Found
2023-01-10 12:14:16.745 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:14:16.745 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:16.745 1326-1471/? I/flutter: ╔ DioErrorType.response
2023-01-10 12:14:16.745 1326-1471/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:14:16.746 1326-1471/? I/flutter: ║     ui_errors: {},
2023-01-10 12:14:16.746 1326-1471/? I/flutter: ║     errors: {session: session not found}
2023-01-10 12:14:16.746 1326-1471/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:14:16.746 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_videos/lumbar?locale=en
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╔ Query Parameters 
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ contentType: null
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:18.994 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_videos/lumbar?locale=en
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ╔ Body
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║  [
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "A",
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/2/video_pl/3126b493e411f5a91f1be716b3
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       a39251.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       =1c67b897d12e5cd4424b27d175a2e3455c6d95ebf29ba06897797a58207e06f9"
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║    },
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.091 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "BP",
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/3/video_pl/cdaf860c65c2bb776857e64fae
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       a65eb2.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       =a8c24190fc6264681fc609df2ba505ce273d9b7defc929dbb8c596d4beece29b"
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    },
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "BL",
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/4/video_pl/bb65759b93365133f0adf2608c
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       bd3a18.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       =8526b3e5bc58d84ebe5a0189565d5735659685ede77ec6fc46995096e716405b"
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    },
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "P",
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/5/video_pl/a541adca633d075f962940792b
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       a72608.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       =42b10889996d7ee3b46401d593f7dcf3028101d842508d155be8a2ec43b690cd"
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    },
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.092 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "RP",
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/6/video_pl/a9c524a01a95b9725efc8176f0
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       3d1190.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       =60370fe49d89088f2c05fb3ed74b34d837c2202dd8caf26971313882075862da"
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║    },
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║    {
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       direction: "RL",
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/7/video_pl/1f10df3d293687b9eba7c0e795
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       d0466e.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111418Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║       =23c293d34c70730faff81b9274bedb48e640ec2cc7a531b1713b922f023225b0"
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║    }
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║  [
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:19.093 1326-1471/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:41.339 3580-3580/? W/FlutterActivityAndFragmentDelegate: A splash screen was provided to Flutter, but this is deprecated. See flutter.dev/go/android-splash-migration for migration steps.
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╔ Query Parameters 
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ contentType: null
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:41.668 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ DioError ║ Status: 404 Not Found
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ╔ DioErrorType.response
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ║     ui_errors: {},
2023-01-10 12:14:42.053 3580-3636/? I/flutter: ║     errors: {session: session not found}
2023-01-10 12:14:42.054 3580-3636/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:14:42.054 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_lumbar_results/description
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╔ Body 
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_scale: 4
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_side: left
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_scale: 6
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_possible: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_radiation: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_blockage: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_scale: 3
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_side: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ rp_scale: 4
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ rl_scale: 4
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ main_side: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ painful_position: lying
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ foreign_body: true
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_week
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ historical_pain_occurrence: null
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 4, a_side: left, bp_possible: true, bp_blockage: nul
2023-01-10 12:14:42.059 3580-3636/? I/flutter: ║ l, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 6, p_possible: true, p_radiation: null, p_blockage: null
2023-01-10 12:14:42.060 3580-3636/? I/flutter: ║ , p_scale: 3, p_side: null, rp_scale: 4, rl_scale: 4, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: regular, 
2023-01-10 12:14:42.060 3580-3636/? I/flutter: ║ pain_type: constant, painful_position: lying, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_started: sudd
2023-01-10 12:14:42.060 3580-3636/? I/flutter: ║ enly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: true, pain_since: over_a_week, strongest_pain_time: null, historical_pai
2023-01-10 12:14:42.060 3580-3636/? I/flutter: ║ n_occurrence: null, locale: en}
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_lumbar_results/description
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ╔ Body
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     "Witaj Test101, cieszymy się, że możemy Ci pomóc w walce z Twoimi dolegliwościami. Zanotowaliśmy, że cierpisz na
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, które pojawiły się nagle i przede wszystkim po lewej stronie. Do tego są już 
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     dość intensywne i wystarczająco uciążliwe aby komplikować Ci codzienne funkcjonowanie, choć na szczęście na razi
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     e nie ma tendencji do promieniowania w stronę nóg. Ułatwi nam to pracę. Ostatnia interwencja chirurgiczna spowod
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     owała zrosty w tkankach miękkich, które są często źródłem problemów mechanicznych. Pokażę Ci jak samodzielnie i 
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     bezpiecznie "uwolnić" te struktury. Praca nad poprawną mechaniką kręgosłupa jest z resztą jedyną możliwością, ab
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     y odzyskać ulgę w plecach, gdyż materiał, który Ci zainstalowano wyklucza wszelkie manipulacje kręgów. Ale nie m
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     artw się. W naszej praktyce mamy codziennie do czynienia z takimi przypadkami. Ten stan trwa już jakiś czas i to
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     jest najwyższy moment do działania, aby w końcu zredukować regularne nawroty bólu. Zwłaszcza w tak młodym wieku
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     ! W przeciwnym wypadku nawet odpoczywając będziesz odczuwać dyskomfort. To męczące! W pierwszym okresie naszej p
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     racy będziemy się skupiali na znalezieniu możliwości przerwania ciągłego bólu i wydłużenia okresów bezbolesnych.
2023-01-10 12:14:42.482 3580-3636/? I/flutter: ║     "
2023-01-10 12:14:42.483 3580-3636/? I/flutter: ║     image: null,
2023-01-10 12:14:42.483 3580-3636/? I/flutter: ║     video: null
2023-01-10 12:14:42.483 3580-3636/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:14:42.483 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:42.483 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_lumbar_results
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:14:55.945 3580-3636/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╔ Body 
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_scale: 4
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ a_side: left
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ bl_scale: 6
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_possible: true
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_radiation: null
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_blockage: null
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_scale: 3
2023-01-10 12:14:55.946 3580-3636/? I/flutter: ╟ p_side: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ rp_scale: 4
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ rl_scale: 4
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ main_side: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ painful_position: lying
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ foreign_body: true
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_week
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ historical_pain_occurrence: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 4, a_side: left, bp_possible: true, bp_blockage: nul
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ║ l, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 6, p_possible: true, p_radiation: null, p_blockage: null
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ║ , p_scale: 3, p_side: null, rp_scale: 4, rl_scale: 4, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: regular, 
2023-01-10 12:14:55.947 3580-3636/? I/flutter: ║ pain_type: constant, painful_position: lying, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_started: sudd
2023-01-10 12:14:55.948 3580-3636/? I/flutter: ║ enly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: true, pain_since: over_a_week, strongest_pain_time: null, historical_pai
2023-01-10 12:14:55.948 3580-3636/? I/flutter: ║ n_occurrence: null, locale: en}
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 201 Created
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/pain_test_lumbar_results
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ╔ Body
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:14:56.598 3580-3636/? I/flutter: ║     therapeutic_session: {
2023-01-10 12:14:56.599 3580-3636/? I/flutter: ║       id: 693,
2023-01-10 12:14:56.599 3580-3636/? I/flutter: ║       spinetime_index: "LERROR",
2023-01-10 12:14:56.599 3580-3636/? I/flutter: ║       finished: false,
2023-01-10 12:14:56.599 3580-3636/? I/flutter: ║       simple_feedback_required: false,
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║       therapeutic_session_day_techniques: [
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1795,
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 1,
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: true,
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 1,
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "1",
2023-01-10 12:14:56.600 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "tytuł 1",
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "piłka",
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca704122
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             8bfbb24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3aa872a98e9842cec1f9af43f09c03525e159a55d9b7e97dc88cd8
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             5cbe9a28e0"
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/technique/1/instruction_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             c2209ae530801e227280e973d95ce4f2.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.601 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6d54290913777fcb422d946628a238f5eeea343f51e06
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             d1aa8a1d09205639773"
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             b67526239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=237e16bfd52f0575bd9c8543f0eb4732f683cb4394424
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║             b796d35c077f28277b9"
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║        },
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1796,
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 2,
2023-01-10 12:14:56.602 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 2,
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "2",
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "tytuł 2",
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "krzesło",
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc7
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             3cf37b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d03ae62a7f09eec05e05e794a6503fa0064b2c711e4699ce12c87a
2023-01-10 12:14:56.603 3580-3636/? I/flutter: ║             4c49b24cac"
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_p
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             l/4c2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Ex
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=58efb5c6998a448e6d1449c271f827ddf996c10fe62
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             b4c7105a76a2c719e9be3"
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             8c4b0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=49634977f3a148e9985e49a99bcd2aebefb936f978985
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║             b7905382cd4267ee806"
2023-01-10 12:14:56.604 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║        },
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1797,
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 3,
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 3,
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "SP157",
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "SP157 test",
2023-01-10 12:14:56.605 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "nic",
2023-01-10 12:14:56.606 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1
2023-01-10 12:14:56.606 3580-3636/? I/flutter: ║             b0076296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.606 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.606 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3cfe4ca0eea78d66bc574c7c3ac6f36fc643008aa19c2c25ab6547
2023-01-10 12:14:56.606 3580-3636/? I/flutter: ║             0e7123e3f4"
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_p
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             l/d35fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Ex
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=eea89d737a09ec802b0140475c9d0480598bb42acd5
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             a15631c0946a918cf32aa"
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             72a8b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6619bb00efde6b3d25e1661534c76a1c49c0c53e499c0
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║             d9cc7e09d88230ce833"
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║        },
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1798,
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 4,
2023-01-10 12:14:56.607 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 4,
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "tech_test",
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "tech_test",
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "none",
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f8464
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             1002e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=eaac35c05025f238a8012f465a32aebac7aff0caa82895d5d20d83
2023-01-10 12:14:56.608 3580-3636/? I/flutter: ║             6bd6892507"
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_p
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             l/a6d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Ex
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5845e85680be4337c70f4085364acfb9e882e1e80a8
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             3ed55407f8f4bab1b1230"
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             d9f540503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2b9ee63c7756434076659bb9c548e5353d394dc1939a6
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║             128788b6dc5aa830518"
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║        },
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.609 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1799,
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 5,
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 5,
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "tech_test2",
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "tech_test2",
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "none",
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aa
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             ea8315b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ecaefe4481e6035de9104b61b5104f97116f75d64b766460dd6ee8
2023-01-10 12:14:56.610 3580-3636/? I/flutter: ║             590475485a"
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_p
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             l/4063c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Ex
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1765c574be12bf5674ac086d86db34b5cf5363331ce
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             8f2d39bd730756d1adbcc"
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             fb9c9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fdfce96ace5681f4d1ec3740bd639e1d2d3c745019dc3
2023-01-10 12:14:56.611 3580-3636/? I/flutter: ║             f35b3d8f742f91da4a9"
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║        },
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║        {
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1800,
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║           sequence_number: 6,
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║           technique: {
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             id: 1,
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             code: "1",
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             title: "tytuł 1",
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             accessories: "piłka",
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca704122
2023-01-10 12:14:56.612 3580-3636/? I/flutter: ║             8bfbb24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             PO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expires=86400
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3aa872a98e9842cec1f9af43f09c03525e159a55d9b7e97dc88cd8
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             5cbe9a28e0"
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/technique/1/instruction_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             c2209ae530801e227280e973d95ce4f2.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6d54290913777fcb422d946628a238f5eeea343f51e06
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             d1aa8a1d09205639773"
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             b67526239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111456Z&X-Amz-Expi
2023-01-10 12:14:56.613 3580-3636/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=237e16bfd52f0575bd9c8543f0eb4732f683cb4394424
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║             b796d35c077f28277b9"
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║          }
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║       ]
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║    }
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║     cannot_help: false
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:14:56.614 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╔ Query Parameters 
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ locale: en
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╔ Headers 
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTU0LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY4ODk4NDA1NiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjMtMDEtMTAg
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ║ MTI6MTQ6MTYgKzAxMDAifQ.YoV2UnroIjWZlEM49fZM4lglxsc3v2on4zEFxO5ic9Y
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ contentType: null
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2023-01-10 12:15:04.098 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions?locale=en
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ╔ Body
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:15:04.394 3580-3636/? I/flutter: ║  {
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║     id: 693,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LERROR",
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║     finished: false,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║     therapeutic_session_day_techniques: [
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1795,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.395 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1,
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "1",
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=867b2e1fc6db013541dccc17deb7597d3524d9c054be4c750398698b108cd049"
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/technique/1/instruction_video_pl/c220
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           9ae530801e227280e973d95ce4f2.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=69e47e059d63778b23ecabe8372738a624a2b9ae52ed532ccee00f206f72d
2023-01-10 12:15:04.396 3580-3636/? I/flutter: ║           bcc"
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7f03bf3feef31ec55332be7831132a78aed94f9d4923bae298940a666a84c
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           0dc"
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║      },
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1796,
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 2,
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "2",
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2023-01-10 12:15:04.397 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=2f1ba22009cadd778d09a328342a83da1472bd14447188980e94a0d0650a0a34"
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7f5bb92710823ca401e8f8a3f3daa1ede4a019ebcf2802ad84257247623
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           a1325"
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c7a0cb59e1fd67c4feae7476581c653c6351fac900fb8dd321e2056651c4b
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║           0d4"
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.398 3580-3636/? I/flutter: ║      },
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1797,
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 3,
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.399 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=e03f0ddde8eff5495d6f1c5db8610dabdf3dae70d4042b25404850032dcccba6"
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bbac82799001d62f8e97bdcf42bf5a61c7eda1fef81404f0dec28d8f9c7
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           b6329"
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cb606a4e9c69524b52581d0fcd69a82b65b96242dde5a703c228f26f10548
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║           824"
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║      },
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1798,
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2023-01-10 12:15:04.400 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 4,
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ddb6eda2fc4981cde5fcc2ce198638bf6b124e8abe4a9671331e76cf785c9d01"
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a99b1238cc474745877bb2a1ea2729d59fd1df22cc3d69f845b9731d717
2023-01-10 12:15:04.401 3580-3636/? I/flutter: ║           8c078"
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b79859a333f87622eeed53d5f788d69dee407809f2a8ef7faebde46f3c6a9
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           8e3"
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║      },
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1799,
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 5,
2023-01-10 12:15:04.402 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=f12a586bb493aa5487af4bfa2c4206425de0a3d049409cd56230e2ce514dbf00"
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5b0732b18a8c0a1734d86c0a5703b47088c2a2b23d86c3a2c716f6f190e
2023-01-10 12:15:04.403 3580-3636/? I/flutter: ║           ea2e1"
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5e2d92b9492de60723ac5e3beb8cbeb80318bfe994e8138ffe479f83fcd3a
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           13f"
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║      },
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║      {
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║         id: 1800,
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║         sequence_number: 6,
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║         technique: {
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           id: 1,
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           code: "1",
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2023-01-10 12:15:04.404 3580-3636/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           30110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=867b2e1fc6db013541dccc17deb7597d3524d9c054be4c750398698b108cd049"
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/technique/1/instruction_video_pl/c220
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           9ae530801e227280e973d95ce4f2.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=69e47e059d63778b23ecabe8372738a624a2b9ae52ed532ccee00f206f72d
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           bcc"
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           CPO%2F20230110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230110T111504Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7f03bf3feef31ec55332be7831132a78aed94f9d4923bae298940a666a84c
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║           0dc"
2023-01-10 12:15:04.405 3580-3636/? I/flutter: ║        }
2023-01-10 12:15:04.406 3580-3636/? I/flutter: ║      }
2023-01-10 12:15:04.406 3580-3636/? I/flutter: ║     ]
2023-01-10 12:15:04.406 3580-3636/? I/flutter: ║  }
2023-01-10 12:15:04.406 3580-3636/? I/flutter: ║
2023-01-10 12:15:04.406 3580-3636/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝