Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.3 kB
4
Indexable
Never
# PRZYPOMNIENIE FUNKCJI 
# jak definiujemy funkcje w PYTHON --> def nazwaFunkcji():
# ciało funkcji / kod w środku funkcji to kod po nazwie pisany z tabulacją(TAB)
# Jak uruchomic funkcje? -> 
# 1. napisać nazwe / wywołać = nazwaFunkcji()
# 2. Podpiąc do polecenia czatu i w czacie gry uruchomic funkcje 

# Zadanie powtorzeniowe 
# Stowrz basen w minecraft 

# 1. definiuje funkcje
def basen():
  # 2. Pamietam o tabulacji -> TAB
  # 3. Wczytuje pozycje gracza do zmiennej 
  pozycja = positions.add(player.position(), pos(0, 0, 10))
  
  # 4. Przypisuje koordynaty do zmiennych 
  x = pozycja.get_value(Axis.X)  # x -> szerokość -> lewo(-) / prawo(+)
  y = pozycja.get_value(Axis.Y)  # y -> wysokość -> dół(-) / góre (+)(
  z = pozycja.get_value(Axis.Z)  # z -> długość -> do tyłu(-) / do przodu(+)

  # 5. Buduje szklana konstrukcje 
  blocks.fill(GLASS, world(x,y,z), world(x + 15, y + 5, z + 25)) # buduje basen 15x5x25 

  # 6. Usuwam srodek basenu 
  blocks.fill(AIR, world(x + 1, y + 1, z + 1), world(x + 14, y + 5, z + 24))

  # 7. Dodajemy wode do basenu 
  blocks.fill(WATER, world(x + 1, y + 1,z + 1), world(x + 14, y + 4, z + 24))

# 8. Przypisuje basen do polecenia czatu 
player.on_chat("basen", basen)