Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
\usepackage[many]{tcolorbox}
\newtcolorbox{taskbox}[2][]{%
  enhanced,breakable,
  arc=1mm,
  outer arc=1mm,
  fontupper=\tiny \tiny,
  fontlower=\tiny \tiny,
  fonttitle=\bfseries,  
  boxsep=1mm,
  left=0mm,
  right=0mm,
  top=0mm,
  bottom=0mm,
  before={\noindent},
  segmentation style={solid},
  title=#2,%  
  #1,
}


\begin{taskbox}[]{Kontekst}
    \vspace*{-0.12cm}
      \tcbsubtitle{Prompt}
      Wyobraź sobie, że jesteś osobą etykietującą dane. Wiesz, że badanie zostało skonstruowane w taki sposób, że masz podane kilka wymiarów (cech), dla których możesz udzielić odpowiedzi jako wartość liczbową w zakresie od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak emocji związanej z podanym tekstem, a 10 największe przeżycia emocjonalne. Dostałeś pierwszy tekst: "Bardzo ładnie i praktycznie, każdy góral kocha swój dom i lubi przy nim robić, warszawskie sardynki natomiast są upchane w klitkach ciaśniej niż w Auschwitz.", który oznaczyłeś następująco: Pozytywne - 8; Negatywne - 3, Radość - 0; Zachwyt - 6, Inspiruje - 8, Spokój - 3, Zaskoczenie - 2. Jakbyś oznaczył następujący tekst? \\
      Tekst do oznaczenia: \textit{"Cieszę się razem z TObą kochana".} \\Odpowiedź zwróć jako słownik pythonowy, w którym kluczem jest wymiar.
      \tcbsubtitle{Odpowiedź}
      {'Pozytywne': 9, 'Negatywne': 0, 'Radość': 10, 'Zachwyt': 8, 'Inspiruje': 5,
      'Spokój': 4, 'Zaskoczenie': 1}
\end{taskbox}