Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
class Program
  {
    static int MetodaIndeksOf (char [] t1, char [] t2, string znak)
    {
      int indeks1 = 0, indeks2 = 0;
      char literka = Convert.ToChar(znak);
      int flaga1 = 1, flaga2 = 1;
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        indeks1 = i;
        if (t1[i] == literka)
        {
          Console.WriteLine("Tablica tekstowa t1 zawiera literkę: {0}, 1-szy raz pojawia się ona na miejscu: {1}", znak, indeks1);
          flaga1 = 1;
          break;
        }
        else
          flaga1 = 0;
      }
      if (flaga1 == 0)
        Console.WriteLine("Tablica tekstowa t1 nie zawiera literki: {0}", znak);

      for (int i = 0; i < t2.Length; i++)
      {
        indeks2 = i;
        if (t2[i] == literka)
        {
          Console.WriteLine("Tablica tekstowa t2 zawiera literkę: {0}, 1-szy raz pojawia się ona na miejscu: {1} ", znak, indeks2);
          flaga2 = 1;
          break;
        }
        else
          flaga2 = 0;
      }
      if (flaga2 == 0)
        Console.WriteLine("Tablica tekstowa t2 nie zawiera literki: {0}", znak);

      return 0; //nie chcę tego zera, co innego mogę zwrócić?
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę która dla dwóch tablic tekstowych (tzn. char[]),podobnie jak
       metoda IndeksOf dla obiektu klasy String */
      //metoda IndeksOf - Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks pierwszego
      //wystąpienia w tablicy jednowymiarowej lub w zakresie elementów w tablicy;
      Console.WriteLine("Indeksy w wyrazach liczymy od zera");
      string s1 = "mistake";
      char[] t1 = s1.ToCharArray();

      string s2 = "kino";
      char[] t2 = s2.ToCharArray();

      string znak = "k";

      Console.WriteLine("Metoda Contains: ");
      Console.WriteLine(MetodaIndeksOf(t1, t2, znak));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}