Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
6.4 kB
2
Indexable
Never
import kaboom from "kaboom"

// initialize context
kaboom({
 global: true,
 fullscreen: true,
 scale: 1,
 debug: true,
 background: [145, 193, 249]
})
const MOVE_SPEED = 120
const ENEMY_MOVESPEED = 30
let current_speed = ENEMY_MOVESPEED
const bullet_speed = 400
//ladataan spritet ja palikat
loadPedit("wall-top-bot", "sprites/wall-top-bot.pedit");
loadPedit("player", "sprites/player.pedit");
loadPedit("cloud-wall", "sprites/cloud-wall.pedit");
loadPedit("door", "sprites/door.pedit");
loadPedit("bush-wall", "sprites/bush-wall.pedit");
loadPedit("mysterious-figure", "sprites/mysterious-figure.pedit");
loadPedit("monster", "sprites/monster.pedit");
loadPedit("bullet", "sprites/bullet.pedit");
loadPedit("key", "sprites/key.pedit");
loadPedit("mysterious-figure2", "sprites/mysterious-figure2.pedit");
loadPedit("arrow", "sprites/arrow.pedit");
loadPedit("bg", "sprites/back.pedit");
scene("game", ({ level, score }) => {
 layers(['bg', 'obj', 'ui'], 'obj')
//Tasot
 const maps = [
  [
   'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
   'x  b  b    b  b    b    b b b b  x',
   'x b b bbb bbbbbb b b bbb bbbb b bbbbb b b b bbbx',
   'x b c b b bbbb  bmb b b c b b c b c b b  a',
   'xbb bbb b c  bb bbb bbb bbb bb bbb b bb b b bbbx',
   '    b bbb b c  b  b  bb b b b bbbb b bb x',
   'xbb b b b b b bbb bbb bb b  b b b b     x',
   'x  b b bb b b bb b b b  b bbb  b b bbb bbbb x',
   'x bb bc  d b bbbbb bbb bb b bb bb b  b b b b x',
   'x  b bb b b   b   bbc bb c b bbbc b  x',
   'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  ],
  [
   'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
   'x    c b b  b b    b   b  b  x',
   'x bbb bbbb b bbb bbb bbbb b bbb bbbb bbb x',
   'x b b b  b b b c  b b b b b  bb b b x',
   'xbb bb bb b b b bbb b b b b  bb b   x',
   '  b b bb b b b b b b  b  b b b bbb x',
   'x bb b bb  b c  bbbbbb b bb b bb bbbb x',
   'x    bb b b bbb  b b  b b c  b  x',
   'x bbbbb bb bbb  bbb b bbbb bbbb bbb b bbbx',
   'x  bc b c  b  b   b   b b n x',
   'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  ]

 ]
 const levelCfg = {
  width: 48,
  height: 48,
  'x': () => [sprite('cloud-wall'), solid(), 'wall', area(), scale(1.6)],
  'a': () => [sprite('door'), 'next-level', solid(), area(), scale(2)],
  'b': () => [sprite('bush-wall'), solid(), area(), scale(1.5), 'wall'],
  'd': () => [sprite('bush-wall'), solid(), area(), scale(1.5), 'wall'],
  'v': () => [sprite('mysterious-figure'), solid(), area(), scale(1.5)],
  'c': () => [sprite('monster'), area(), 'dangerous', {dir: -1 }, scale(1.3)],
  'n': () => [sprite('mysterious-figure2'), 'friendly', area(), scale(2),],
  'g': () => [sprite('arrow'), scale(4)],
  'm': () => [sprite('key'), 'key', area(), scale(1.5)],
 }

 addLevel(maps[level], levelCfg)

 add([sprite('bg'), layer('bg'), scale(50)])
//pistemäärä -teksti
 const scoreLabel = add([
  text(score, { font: "sink" }),
  pos(30, 3),
  scale(2),
  layer('ui'),
  {
   value: score,
  }
 ])
 //Taso -teksti
 add([text('level ' + parseInt(level + 1), { font: "sink" }), pos(50, 3), scale(2)])
//Pelaajan muuttujat
 const player = add([
  sprite('player'),
  solid(),
  area(),
  scale(1.2),
  pos(20, 250)
 ])
 //kun pelaaja osuu avaimeen, avain häviää
 let hasKey = false
 player.collides('key', (key) => {
  destroy(key)
  hasKey = true
 })
 //Kun pelaajalla on avain ja osuu oveen, menee seuraavaan tasoon
 player.collides('next-level', () => {
  if (hasKey) {
   if(level + 1 < maps.length) {
    go('game', {
     level: (level + 1) % maps.length,
     score: scoreLabel.value
    })
   }
  }
 })
 //kun pelaaja osuu kaveriin, peli päättyy ja voittaa
 player.collides('friendly', () => {
  go("win", { score: scoreLabel.value })
 })
 //Kun pelaaja painaa "oikeaa nuolinäppäintä", liikkuu oikealle
 keyDown('right', () => {
  player.move(MOVE_SPEED, 0)
 })
 //Kun pelaaja painaa "vasen nuolinäppäintä", liikkuu vasemmalle
 keyDown('left', () => {
  player.move(-MOVE_SPEED, 0)
 })
 //Kun pelaaja painaa "ylös nuolinäppäintä", liikkuu ylöspäin
 keyDown('up', () => {
  player.move(0, -MOVE_SPEED)
 })
 //Kun pelaaja painaa "alas nuolinäppäintä", liikkuu alaspäin
 keyDown('down', () => {
  player.move(0, MOVE_SPEED)
 })
 //Kamera liikkuu pelaajan mukana
 player.action(() => {
  camPos(player.pos)
 })
 //Pistetään viholliset liikkumaan
 action('dangerous', (d) => {
  d.move(d.dir * ENEMY_MOVESPEED, 0)
 })
 //Kun hirviö osuu seinään..
 collides('dangerous', 'wall', (d) => {
  d.dir = -d.dir
 })
 //Luodaan ammus
 function spawnBullet(p) {
  add([
   sprite('bullet'),
   pos(p),
   origin('center'),
   area(),
   scale(1.3),
   "bullet"
  ])
 }
 //Kun painetaan 'välilyöntiä'..
 keyPress('space', () => {
  spawnBullet(player.pos.add(25, 25)) //..hahmo ampuu luodin
 })
 //Kun luoti ammutaan, se lähtee liikkeelle
 action("bullet", (b) => {
  b.move(bullet_speed, 0)
  if (b.pos.y < 0) {
   destroy(b) //Tuhotaan luoti kun ei ole peliruudulla
  }
 })
 //Kun ammus osuu hirviöön, molemmat katoavat ja pelaaja saa pisteen
 onCollide("bullet", "dangerous", (b, s) => {
  destroy(b)
  destroy(s)
  scoreLabel.value++
  scoreLabel.text = scoreLabel.value
 })
 //Kun pelaaja osuu viholliseen, pelaaja kuolee ja häviää
 player.collides('dangerous', (d) => {
  go('lose', { score: scoreLabel.value })
 })
 //Häviämisruutu
 scene('lose', () => {
  add([
   text("GAME OVER! SCORE: " + scoreLabel.value, { size: 35, font: "sink" }),
   pos(width() / 2, height() / 2),
   origin("center"),
   layer("ui"),
  ])
 })
 //voittoruutu
 scene("win", () => {
  add([
   text("CONGRATULATIONS! SCORE: " + scoreLabel.value, { size: 20, font: "sink" }),
   pos(width() / 2, height() / 2),
   origin("center"),
   layer("ui"),
  ])
 })
})
//aloittaa pelin
go("game", { level: 0, score: 0 })