nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
1.7 kB
4
Indexable
Never
<?php
// Oturumu başlatma
session_start();

// Kullanıcı girişi işlemleri
if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {
  $username = $_POST['username'];
  $password = $_POST['password'];

  // Kullanıcı adı ve parolayı kontrol etme
  if ($username === 'admin' && $password === '123456') {
    // Oturum verilerini ayarlama
    $_SESSION['username'] = $username;
    $_SESSION['is_logged_in'] = true;

    // Oturum açıldığına dair mesajı gönderme
    echo 'Başarıyla oturum açıldı.';

    // İsteğe bağlı olarak kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirme
    // header('Location: welcome.php');
    // exit;
  } else {
    // Oturum açma hatası mesajı gönderme
    echo 'Geçersiz kullanıcı adı veya parola.';
  }
}

// Oturum kapatma işlemi
if (isset($_GET['logout'])) {
  // Oturumu sonlandırma
  session_destroy();
  echo 'Oturum kapatıldı.';
}

// Oturum durumunu kontrol etme
if (isset($_SESSION['is_logged_in']) && $_SESSION['is_logged_in'] === true) {
  // Oturum açık ise ekranı gösterme veya işlemleri yapma
  echo 'Merhaba, ' . $_SESSION['username'] . '!';

  // İşlemlerinizi burada yapabilirsiniz...
} else {
  // Oturum kapalı ise giriş formunu gösterme
  ?>
  <form action="" method="post">
    <label for="username">Kullanıcı Adı:</label>
    <input type="text" id="username" name="username"><br><br>
    <label for="password">Parola:</label>
    <input type="password" id="password" name="password"><br><br>
    <input type="submit" value="Giriş">
  </form>
  <?php
}
?>

nord vpnnord vpn
Ad