Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
pesel = str(input('Podaj numer PESEL: '))

#************************************************************
# nazwa funkcji:      jakaPlec
# opis funkcji:       funkcja sprawdza, czy przedostatnia cyfra peselu jest parzysta
# parametry:        pesel - wczytany przez użytkownika numer pesel (w stringu)
# zwracany typ i opis:   string - zwracane jest "K" w przypadku cyfry parzystej oraz "M" w przypadku cyfry nieparzystej
#************************************************************
def jakaPlec(pesel):
  if int(pesel[9]) % 2 == 0:
    return 'K'
  else:
    return 'M'


def sprawdzanieSumyKontrolnej(pesel):
  S = int(pesel[0])*1 + int(pesel[1])*3 + int(pesel[2])*7 + int(pesel[3])*9 + int(pesel[4])*1 + int(pesel[5])*3 + int(pesel[6])*7 + int(pesel[7])*9 + int(pesel[8])*1 + int(pesel[9])*3

  M = S % 10
  if M == 0:
    R = 0
  else:
    R = 10-M

  if R == int(pesel[-1]):
    return True
  else:
    return False#testowanie

if jakaPlec(pesel) == 'K':
  print('Kobieta')
else:
  print('Mężczyzna')


if sprawdzanieSumyKontrolnej(pesel) == True:
  print('Zgodność sumy kontrolnej w oparciu o podany numer PESEL')
else:
  print('Niezgodność sumy kontrolnej w oparciu o podany numer PESEL')
Leave a Comment