Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.0 kB
9
Indexable
Never
Sub UsunWierszeZielonegoTla()
  Dim arkusz As Worksheet
  Dim wiersz As Range
  Dim komorka As Range
  Dim doUsuniecia As Range
  
  ' Przejście przez każdy arkusz w skoroszycie
  For Each arkusz In ThisWorkbook.Sheets
    Set doUsuniecia = Nothing
    ' Przejście przez każdy wiersz w arkuszu
    For Each wiersz In arkusz.UsedRange.Rows
      For Each komorka In wiersz.Cells
        ' Sprawdzenie, czy tło komórki jest zielone
        If komorka.Interior.Color = RGB(0, 255, 0) Then
          If doUsuniecia Is Nothing Then
            Set doUsuniecia = wiersz
          Else
            Set doUsuniecia = Union(doUsuniecia, wiersz)
          End If
          Exit For
        End If
      Next komorka
    Next wiersz
    
    ' Usunięcie wszystkich wierszy z zielonym tłem
    If Not doUsuniecia Is Nothing Then doUsuniecia.EntireRow.Delete
  Next arkusz
End Sub