Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
20 days ago
1.1 kB
2
Indexable
Never
char* alokacjaTablicy(int rozmiar)
{
	
	char* tablica= new char[rozmiar + 2];
	short* PTRrozmiar = (short*)tablica;
	*PTRrozmiar = (short)rozmiar;
	tablica = (char*)tablica;

	return (tablica + 2);
}

void dealokacjaTablicy(char** tablica)
{
	delete[] (* tablica - 2);
	*tablica = nullptr;
}

void tekst(FILE* plik, int ileznakow)
{
	if (plik != nullptr)
	{
		int licznik = 0;

		while (!feof(plik))
		{
			fgetc(plik);
			licznik++;
		}
		char* tablica = alokacjaTablicy(licznik);
		int i = 0;
		rewind(plik);
		while (!feof(plik))
		{
			tablica[i] = fgetc(plik);
			i++;
		}
		int zliczanie = 0;

		for (size_t x = 0; x < licznik; x++)
		{
			if (zliczanie == ileznakow)
			{
				zliczanie = 0;
				cout << endl;
				
			}
			cout << tablica[x];
			zliczanie++;
		}
	}
}

int main()
{

	setlocale(LC_ALL, "pl_PL.UTF-8");
	char* tablica = nullptr;
	cout << &tablica<<endl;
	tablica = alokacjaTablicy(20);
	
	dealokacjaTablicy(&tablica);
	
	cout << &tablica << endl;
	
	FILE* plik = nullptr;
	
	plik = fopen("kolokwium0.txt", "r");
	tekst(plik, 20);
	fclose(plik);

}