Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
307 B
4
Indexable
Never
// Rozwiazanie zadanko 4
function losowyKolor(){
  var znaki = "0123456789abcdef"; // 1
  var pojedynczeZnaki = [...znaki]; // 2
  var kolor = "#";
  for(var i = 0; i < 6; i++){
    kolor += pojedynczeZnaki[Math.floor(Math.random()*16)];
  }
  return kolor;
}
alert("Wylosowany kolor to: " + losowyKolor());