Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
663 B
2
Indexable
Never
# Następujący kod służący do tworzenia ramki danych i usuwania zduplikowanych wierszy jest zawsze wykonywany i działa jako preambuła skryptu: 

# dataset = pandas.DataFrame(Rok, Sprzedaż)
# dataset = dataset.drop_duplicates()

# W tym miejscu wklej lub wpisz kod skryptu:
import matplotlib.pyplot as plt
x= dataset.Rok
y= dataset.Sprzedaż
plt.barh(x, y, color='y')
plt.grid(True)
plt.scatter(x,y, marker='x', color='green', s=150)
plt.scatter(x,y, marker='.', color='red', s=100)

plt.xlabel('Lata', fontweight='bold', fontsize=35, color='b')
plt.legend(title='Lata', loc='lower left')
plt.ylabel('Sprzedaż')
plt.title('Sprzedaż produktów')
plt.show()
Leave a Comment