nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
868 B
1
Indexable
Never
# funckja uruchamiajaca 1 runde 
# w nawiasie funkcji umieszczamy argumenty/parametry funkcji :) Zmienne do wykorzystania w funkcji 
def runda1(x,y,z,nrRundy):

  # nr rundy dodamy do napisu RUNDA nad arena
  blocks.print(nrRundy, SEA_LANTERN, world(x+35,y+10,z+45), WEST)
  # pozycja spawnu dla potworow 
  posSpawn = randpos(world(x + 5, y + 5, z+ 5), world(x + 35, y + 5, z + 35))
  # spawn potworow w 1 rundzie ZOMBIE, SKELETON, CREEPER, BLAZE, GHAST
  mobs.spawn(ZOMBIE, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s 
  mobs.spawn(SKELETON, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(CREEPER, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(BLAZE, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(GHAST, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  # czas na przejscie 
  loops.pause(45000) # 45 000ms to 45s 

nord vpnnord vpn
Ad