Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
729 B
2
Indexable
Never
javascript:
var DysponentSurowcowy = {
// USTAWIENIA DOMYSLNE
resourcesFillTo: [75000, 75000, 75000], // wypełniaj do tej wartości
resourcesSafeguard: [20000, 20000, 20000], // zabezpieczenie w surowcach, wypełniane priorytetowo
tradersSafeguard: 0, // zabezpieczenie w kupcach
considerOngoingTransports: true, // uwzględnij przychodzące transporty (tak - true, nie - false)
overFlowThreshold: 75, // % pojemności spichlerza, powyżej ktorego zapobiegaj przelewaniu się
extendedOptimization: true, // czy optymalizacja może generowac dodatkowych odbiorców (wiecej klikania)
minSummon: 0 // minimalne wezwanie
};
$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_PL/skrypty/Dysponent_Surowcowy.js');
void(0);