Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
def odczytaj_aktualne_kolory():
  print("Podaj aktualne położenie kolorów na płaskiej kostce Rubika:")
  print("Dostępne kolory: z (żółty), b (biały), s (szary), c (czarny)")
  kolory = [
    input("Podaj kolory rzędu 1 (żółty): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 2 (biały): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 3 (szary): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 4 (czarny): ").split()
  ]
  return kolory

def odczytaj_zamierzone_ustawienie():
  print("Podaj zamierzone ułożenie kolorów na płaskiej kostce Rubika:")
  print("Dostępne kolory: z (żółty), b (biały), s (szary), c (czarny)")
  kolory = [
    input("Podaj kolory rzędu 1 (żółty): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 2 (biały): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 3 (szary): ").split(),
    input("Podaj kolory rzędu 4 (czarny): ").split()
  ]
  return kolory

def generuj_sekwencje_ruchow(aktualne_kolory, zamierzone_kolory):
  sekwencja_ruchow = []

  for rzad, oczekiwane_kolory in enumerate(zamierzone_kolory):
    if aktualne_kolory[rzad] != oczekiwane_kolory:
      pozycja_koloru = aktualne_kolory[rzad].index(oczekiwane_kolory[rzad])
      przesuniecia_w_dol = pozycja_koloru + 1
      sekwencja_ruchow.extend([str(rzad + 1)] * przesuniecia_w_dol)

  if aktualne_kolory[3] != ["c", "c", "c", "c"]:
    sekwencja_ruchow.append("4")

  return sekwencja_ruchow

def main():
  print("Wprowadź kolory jako litery: 'z' (żółty), 'b' (biały), 's' (szary), 'c' (czarny)")
  aktualne_kolory = odczytaj_aktualne_kolory()
  zamierzone_kolory = odczytaj_zamierzone_ustawienie()
  sekwencja_ruchow = generuj_sekwencje_ruchow(aktualne_kolory, zamierzone_kolory)

  print("\nSekwencja ruchów do ułożenia kostki:")
  for ruch in sekwencja_ruchow:
    print("Naciśnij przycisk", ruch)

if __name__ == "__main__":
  main()
Leave a Comment