Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
484 B
4
Indexable
Never
# etap 3 -> aktywuje diamentowa podloge i robi deszcz tnt na niej 
def etap3(z):
  player.say('Etap 3 START!!!')
  # baza etapu
  budujBazeEtapu(z, COBBLESTONE)
  # przeszkody
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x-9, y-1, z+3), world(x+9, y-1, z+22)) #diamentowa podloga
  while True:
    for i in range(11):
      mobs.spawn(PRIMED_TNT, randpos(world(x-8, y+3, z+3), world(x+8, y+7, z+22)))
    break # wyjscie z deszczu tnt , zatrzymuje petle 'while True:'