Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
vbscript
a year ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
# meinaa kommenttiriviä, en tiiä mikä tässä on sille oikee syntaxi.

Sub etsivalukatkot()

#loopataan kaikki rivit 
N = Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To N
  # jos päähälytys
  If Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1).Value = "V22B03" Or Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1).Value = "V22B04" Then
   
    # otetaan ylös päähälytyksen aika
    päähälytyksenaika = Worksheets("Sheet1").Cells(i, "oikee sarake tähän, missä se aikaleima onkaan").Value
    
    #jos se aika on siellä solussa stringinä niin pitää käyttää CDate funktiota että se string muuttuu Date muuttujaks. esim: päähälytyksenaika = Cdate(päähälytyksenaika)
    
    # j on toisen loopin looppimuuttuja
    j=i+1
    
    
    #whilen sisällä oleva koodi suoritetaan jos
    #1. ollaan max vikalla rivillä JA
    #2. aikaero on alle 1min (käytetään vertailuun DateDiff("s", aika1, aika2) funktiota joka palauttaa kahden ajan eron sekunteina) JA
    #3. rivin hälytys ei oo päähälytys
    
    Do While DateDiff("s", päähälytyksenaika, Worksheets("Sheet1").Cells(i, "oikee sarake tähän, missä se aikaleima onkaan").Value) <= 60
     
     
     # jos mennään vikasta rivistä yli tai rivillä on päähälytys niin stopataan looppi ja siirretään j = j-1
     If j > N OR Worksheets("Sheet1").Cells(j, 1).Value = "V22B03" Or Worksheets("Sheet1").Cells(j, 1).Value = "V22B04" Then
      
       j = j - 1
      
       Exit Do
     End If
     j = j + 1
    
     Loop
   
   # kun toka looppi on loppunu niin tiedetään että kopioidaan rivit i:stä j:hin.
   
   Worksheet("Sheet1").Rows(i & ":" j).Copy
   
   # tässä ilmeisesti aktivoidaan sheet2 ja valitaan eka tyhjä rivi johon pastetaan sheet1 kopioidut rivit
   
   Worksheets("Sheet2").Activate
   b = Worksheets("Sheet2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   Worksheets("Sheet2").Cells(b + 1, 1).Select
   ActiveSheet.Paste
   
   # hypätään suoraan i=j koska tiedetään että tossa välissä ei voi olla päähälytyksiä
   i=j
   End If
   
Next