Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
22 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace GRA_LOWCAPOTWOROW
{ 
    public class Gra
    {
      int lvl;
      int dmg;
      int zycie;
      string imie;
      string lokalizacja;
      string ekwipunek;

      int dmg_w;
      int zycie_w;

      public int[] odwiedzone_lokalizacje = new int[3];
    public void Imie(string imie)
      {
        this.imie = imie;
      }
      public Gra() //konstruktor
      {
        lvl = 1;
        dmg = 5;
        zycie = 10;
        lokalizacja = "Senna Kotlina - START";

        dmg_w = 7;
        zycie_w = 8;
      }
      public void Wilkolak(int dmg_w, int zycie_w)
      {
        this.dmg_w = dmg_w;
        this.zycie_w = zycie_w;
      }
      public void Statystyki_W(int zycie_w, int dmg_w)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
        Console.WriteLine("              STATYSTYKI WILKOŁAKA");
        string statystyki_w = $" \n Punkty życia Wilkołaka: {zycie}, \n Punkty walki Wilkołaka: {dmg}"; //łańcuch interpolowany
        Console.WriteLine(statystyki_w);
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
        Console.ResetColor();
      }
      public void Ekwipunek(string ekwipunek)
      {
        this.ekwipunek = ekwipunek;
      }
      public void Lokalizacja(string lokalizacja)
      {
        this.lokalizacja = lokalizacja;
      }
      public void Statystyki(int lvl, int zycie, int dmg, string lokalizacja, string ekwipunek)
      {
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
        Console.WriteLine("              STATYSTYKI");
        string statystyki = $" \n Twój poziom gry: {lvl}, \n Twoje punkty życia: {zycie}, \n Twoje punkty walki: {dmg}, \n Twoja aktualna lokalizacja: {lokalizacja}, \n Zawartość Twojego plecaka: {ekwipunek}"; //łańcuch interpolowany
        Console.WriteLine(statystyki);
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      }
      public void Dialog(string postac, string kwestia)
      {
        ConsoleColor kolor;
        if (postac == "Wiesniak1")
        {
          kolor = ConsoleColor.Blue;
        }
        else if (postac == "Baba")
        {
          kolor = ConsoleColor.Red;
        }
        else
        {
          kolor = ConsoleColor.Green;
        }

        Console.ForegroundColor = kolor;
        Console.WriteLine(postac + ": " + kwestia);
        Console.ResetColor();
      }
      public void Las(Gra settings)
      {
        odwiedzone_lokalizacje [0] = 1;

        Console.WriteLine("Znalazł_ś się w lesie! Las jest obfity w leśne przysmaki, jako specjalny prezent otrzymujesz tojad!");
        if (ekwipunek.Contains("pusty"))
          ekwipunek = "tojad, ";
        else
          ekwipunek += "tojad, ";
        Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + settings.ekwipunek);
        ekwipunek += "ząb, ";
        Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + settings.ekwipunek);
        Console.WriteLine("Rozwinięcie");
        settings.Dialog("Wiesniak1", "Cześć, jak się masz?");
        settings.Dialog("Baba", "Witaj! Mam się świetnie.");
        settings.Dialog("Wilk", "Siema skurwysyny");
        Console.WriteLine("Wiesniak daje Ci wskazowke ukryta w wierszu, musisz to rozwiazac. Podaj poprawną odpowiedz");
        string zagadka1 = Console.ReadLine().ToLower();
        int licznik = 3;
        for (int i = 1; i <= 3; i++)
        {
          if (zagadka1 == "dobra")
          {
            Console.WriteLine("Super {0}, pokonał_ś zagadkę wiesniora, wchodzisz na nowy level", imie);
            lvl++;
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            settings.WalkazWilkiem(settings);
            i = 3;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Odpowiedział_ś źle! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik);
            licznik--;
            zagadka1 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
            if (licznik < 1)
            {
              Console.WriteLine("Niestety {0}, tym razem się nie udało, tracisz 2 punkty walki", imie);
              dmg = dmg - 2;
              settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
              Console.WriteLine("Pomimo to, nie poddawaj się!! Musimy ruszać dalej!");
              settings.WalkazWilkiem(settings);
            }
          }
        }
      }
      public void WalkazWilkiem(Gra settings)
      {
        Console.WriteLine("BLA BLA BLA");
        Console.WriteLine("zaczynamy fame mma");
        //settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
        //gracz.Statystyki_w(gracz.zycie_w, gracz.dmg_w);
        if (ekwipunek.Contains("tojad"))
        {
          Console.WriteLine("Możesz pozbyć się wilkołaka bez walki, bo posiadasz tojad");
          settings.zycie_w = 0;
        ekwipunek = ekwipunek.Replace("tojad, ", "");
        if (String.IsNullOrEmpty(ekwipunek))
        {
          Console.WriteLine("Twój plecak jest pusty");
        }
        settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
          settings.Statystyki_W(settings.zycie_w, settings.dmg_w);
          Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
          WyborLokalizacji(settings);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Musisz stoczyć walkę z wilkołakiem, klikaj spację, by pozbawić go punktów życia"); 
          while (zycie_w > 0 && zycie > 0 && dmg > 0 || dmg_w > 0)
          {
            ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
            if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
            {
              if (dmg > 0)
              {
                zycie_w--;
                dmg--;
                Console.WriteLine("Zadajesz obrażenia wilkołakowi! Pozostałe punkty życia wilkołaka: " + zycie_w);
              }

              if (dmg_w > 0)
              {
                zycie--;
                dmg_w--;
                Console.WriteLine("Wilkołak zadał Ci obrażenia! Twoje pozostałe punkty życia: " + zycie);
              }
            }
          }
          if (zycie_w <= 0 && zycie > 0)
          {
            Console.WriteLine("Wilkołak stracił wszystkie punkty życia!");
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            settings.Statystyki_W(settings.zycie_w, settings.dmg_w);
            Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
            WyborLokalizacji(settings);
          }
          else if (zycie_w > 0 && zycie <= 0)
          {
            Console.WriteLine("Wilkołak Cię pokonał! Wilkołak ma jeszcze punkty walki, a Ty nie masz życia!");
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            settings.Statystyki_W(settings.zycie_w, settings.dmg_w);
            Console.WriteLine("Nie udało Ci się go pokonać, spadasz na niższy lvl. Ruszaj w dalszą podróż!");
            WyborLokalizacji(settings);
          }
          else if (zycie_w >= 0 && zycie >= 0)
          {
            Console.WriteLine("Nikt nie wygrał");
            Console.WriteLine("Wiesniak przychodzi i daje znowu zagadke i moze tym razem pokonasz wilkołaka");
            WyborLokalizacji(settings);
          }
        }
      }
    public void Gory(Gra settings)
    {
      odwiedzone_lokalizacje[1] = 2;

      Console.WriteLine("Witamy w górach!");
      Console.WriteLine("Wyczerpany podróżą, chcesz zebrać coś do żarcia u podnóża gór. \n Masz do wyboru: \n 1 - wilczełyko, \n 2 - borówka czernica, \n 3 - pokrzyk wilcza jagoda");
      double wybor3;
      bool dobrywybor3 = false;
      while (!dobrywybor3)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          wybor3 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor3 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczełyko " + imie);
            if (ekwipunek.Contains("pusty"))
              ekwipunek = "wilczełyko, ";
            else
              ekwipunek += "wilczełyko, "; //trujące
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś borówkę czernicę " + imie);
            if (ekwipunek.Contains("pusty"))
              ekwipunek = "borówka czernica, ";
            else
              ekwipunek += "borówka czernica, "; //zjadliwa
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczą jagodę " + imie);
            if (ekwipunek.Contains("pusty"))
              ekwipunek = "wilcza jagoda, ";
            else
              ekwipunek += "wilcza jagoda, "; //trująca
            dobrywybor3 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
        }
      }
      Console.WriteLine("Zachowaj swoją zdobycz na później, myślę, że może Ci się przydać!");
      Console.WriteLine("Podsłuchujesz rozmowę");
      settings.Dialog("Wiesniak1", "Słyszałaś, że w górach grasuje jakiś potwór?");
      settings.Dialog("Baba", "Nie");
      settings.Dialog("Yeti", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Postanawiasz ruszać w prawo BLABLABLA po drodze spotykasz głodne dziecko, które prosi Cię o jedzenie");
      if (ekwipunek.Contains("borówka czernica"))
      {
        Console.WriteLine("Super, dziecko żyje i zjadło borówki od Ciebie, wskakujesz na wyższy lvl");
        settings.lvl++;
        ekwipunek = ekwipunek.Replace("borówka czernica, ", "");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Masz dzieciaka na sumieniu, spadasz o lvl niżej");
        settings.lvl--;
        if (ekwipunek.Contains("wilczełyko"))
          ekwipunek = ekwipunek.Replace("wilczełyko, ", "");
        if (ekwipunek.Contains("wilcza jagoda"))
          ekwipunek = ekwipunek.Replace("wilcza jagoda, ", "");
      }
      Console.WriteLine("Wspinasz się wyżej i znajdujesz jakąś jaskinię czy coś, wchodzisz do środka? Naciśnij ENTER, jeśli tak");
      ConsoleKeyInfo przycisk = Console.ReadKey(true);
      if (przycisk.Key == ConsoleKey.Enter)
      {
        Console.WriteLine("Spotykasz Yeti");
        //jakaś zagadka do pokonania Yeti
        WyborLokalizacji(settings);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Pizda jesteś, w takim razie spadasz o lvl i zabieramy Ci wszystkie zdobycze z plecaka");
        settings.lvl--;
        ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
        settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
        WyborLokalizacji(settings);
      }
    }
    public void WyborLokalizacji(Gra settings)
      {
        Console.WriteLine("Twoja ostatnia lokalizacja: " + lokalizacja);
        Console.WriteLine("Pora na kolejną przygodę, wybierz jedną z pozostałych lokalizacji, w których nie byłeś!!"); //chyba ze chce zakonczyc gre

      int licznik_lokalizacji = 0;
      for (int i = 0; i < odwiedzone_lokalizacje.Length; i++)
      {
        if (odwiedzone_lokalizacje[i] == 1)
          licznik_lokalizacji++;
        else if (odwiedzone_lokalizacje[i] == 2)
          licznik_lokalizacji = licznik_lokalizacji + 7;
        else if (odwiedzone_lokalizacje[i] == 3)
          licznik_lokalizacji = licznik_lokalizacji + 2;
      }
         switch (licznik_lokalizacji)
        {
          case 0:
            Console.WriteLine("Jeszcze nigdzie nie byłeś!!");
            break;
          case 1:
            Console.WriteLine("Byłeś tylko w lesie.\n Wybierz: \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");
            double wybor2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //tzreba dać warunke jak się poda zły znak to, żeby kodu nie wywalało
            bool dobrywybor2 = false;
          while (!dobrywybor2)
          {
            if (wybor2 == 2)
            {
              Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + imie);
              lokalizacja = "góry";
              settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
              settings.Gory(settings);
              dobrywybor2 = true;
            }
            else if (wybor2 == 3)
            {
              Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + imie);
              lokalizacja = "morze";
              settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
              dobrywybor2 = true;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              wybor2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            }
          }
            return;
          case 2:
            Console.WriteLine("Byłeś tylko nad morzem");
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w lesie");
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Byłeś tylko w górach");
            //PrzeniesDoInnejLokalizacji(gracz); 
            return;
          case 8:
            Console.WriteLine("Byłeś w lesie i w górach");
            break;
          case 9:
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w górach");
            break;
          case 10:
            Console.WriteLine("Byłeś już wszędzie!!!");
            break;
        } 
      }
      public void Wybor1(Gra settings)
      {
        Console.WriteLine("Stajesz przed swoim pierwszym poważnym wyborem. \n Przed Tobą rozciągają się trzy ścieżki. \n BLABLABLA Wybierz tą, którą podpowiada Ci serce: ");
        Console.WriteLine("Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");

        double wybor1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //tzreba dać warunke jak się poda zły znak to, żeby kodu nie wywalało
        bool dobrywybor1 = false;

        while (!dobrywybor1)
        {
          if (wybor1 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną leśną ścieżkę. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + imie);
            lokalizacja = "las";
            ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            settings.Las(settings);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + imie);
            lokalizacja = "góry";
            ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + imie);
            lokalizacja = "morze";
            ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
            settings.Statystyki(settings.lvl, settings.zycie, settings.dmg, settings.lokalizacja, settings.ekwipunek);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
            wybor1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
          }
        }
      }
    
    public class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.WriteLine("PRZYGODY W SENNEJ KOTLINIE");
        Console.WriteLine("Witam w Sennej Kotlinie");
        Console.WriteLine("Dzisiaj stoczysz walkę dobra ze złem, próbując uratować mieszkańców Sennej Kotliny. \n Pamiętaj, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, a czasu nie można cofnąć. \n Słuchaj swojej intuicji, ale również nie zapominaj o logicznym myśleniu. \n Poza tym baw się dobrze i nie daj się pożreć!!");
        Console.WriteLine("Na sam początek podaj nam swój przydomek, byśmy wiedzieli jak się zwracać do przyszłego bohatera Sennej Kotliny");
        Gra settings = new Gra();
        string imie = Console.ReadLine();
        settings.Imie(imie);
        Console.WriteLine("To są Twoje statystyki {0}: ", imie);
        settings.Statystyki(1, 10, 5, "Senna Kotlina = START", "Twój plecak jest pusty!");
        settings.Wybor1(settings);

        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
}