Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
8.3 kB
2
Indexable
Never
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ P từ 121 đến 180 (không trùng với những từ cũ)
astro_terms_P_more = [
  ("Planck's Constant", "Hằng số Planck", "Hằng số cơ bản trong cơ học lượng tử liên quan đến năng lượng của các photon."),
  ("Planetesimal", "Tiểu hành tinh", "Các vật thể nhỏ trong đĩa tiền hành tinh có thể hợp nhất để hình thành hành tinh."),
  ("Planetary Science", "Khoa học hành tinh", "Nghiên cứu về hành tinh, mặt trăng và các hệ thống hành tinh."),
  ("Plume", "Lưỡi khí", "Dòng khí nóng hoặc bụi thoát ra từ một thiên thể."),
  ("Plutoid", "Plutoid", "Hành tinh lùn ngoài quỹ đạo sao Hải Vương."),
  ("Polar Ring Galaxy", "Thiên hà vòng cực", "Thiên hà có cấu trúc vòng ở các cực, chứa nhiều khí và bụi."),
  ("Proxima Centauri", "Proxima Centauri", "Ngôi sao gần nhất với Hệ Mặt Trời."),
  ("Pulse", "Xung", "Tín hiệu ngắn và lặp đi lặp lại từ một thiên thể."),
  ("Pre-main-sequence Star", "Sao tiền dãy chính", "Ngôi sao trẻ trong giai đoạn trước khi vào dãy chính."),
  ("Photographic Magnitude", "Độ lớn chụp ảnh", "Độ sáng của một thiên thể đo bằng phim chụp ảnh."),
  ("Planetary Albedo", "Suất phản hành tinh", "Tỷ lệ ánh sáng phản xạ từ bề mặt hành tinh."),
  ("Perigalacticon", "Cận thiên hà", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một ngôi sao quanh trung tâm thiên hà."),
  ("Perijove", "Cận Mộc", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một thiên thể quanh sao Mộc."),
  ("Photopolarimeter", "Quang cực kế", "Thiết bị đo độ phân cực của ánh sáng từ các nguồn thiên văn."),
  ("Planetary Disk", "Đĩa hành tinh", "Đĩa vật chất xung quanh một ngôi sao từ đó các hành tinh hình thành."),
  ("Phase Angle", "Góc pha", "Góc giữa ánh sáng tới và ánh sáng phản xạ từ một thiên thể."),
  ("Plasma Tail", "Đuôi plasma", "Đuôi của sao chổi chứa khí ion hóa bị thổi ra bởi gió mặt trời."),
  ("Polaris", "Sao Bắc Đẩu", "Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng."),
  ("Photon", "Photon", "Hạt cơ bản của ánh sáng."),
  ("Plutino", "Plutino", "Thiên thể nhỏ ngoài quỹ đạo sao Hải Vương có quỹ đạo cộng hưởng với sao Hải Vương."),
  ("Planetary Ring", "Vòng hành tinh", "Hệ thống các hạt nhỏ quay quanh hành tinh, như vòng của sao Thổ."),
  ("Proton", "Proton", "Hạt hạ nguyên tử mang điện tích dương trong hạt nhân nguyên tử."),
  ("Prestellar Core", "Lõi tiền sao", "Vùng đậm đặc trong đám mây phân tử chuẩn bị hình thành sao."),
  ("Photovoltaic Cell", "Pin quang điện", "Thiết bị chuyển đổi ánh sáng thành điện."),
  ("Polar Orbit", "Quỹ đạo cực", "Quỹ đạo của vệ tinh đi qua các cực của một hành tinh."),
  ("Pre-collapse", "Trước sụp đổ", "Giai đoạn của ngôi sao trước khi sụp đổ thành sao neutron hoặc lỗ đen."),
  ("Plage", "Plage", "Vùng sáng trên Mặt Trời thường liên quan đến các vùng hoạt động từ tính."),
  ("Photovoltaic Power", "Năng lượng quang điện", "Năng lượng được tạo ra từ ánh sáng mặt trời thông qua các tế bào quang điện."),
  ("Pulsating Star", "Sao biến quang", "Ngôi sao có độ sáng thay đổi do sự giãn nở và co lại của các lớp bên ngoài."),
  ("Prograde Orbit", "Quỹ đạo thuận hành", "Quỹ đạo của một thiên thể quay cùng chiều với hướng quay của hành tinh mẹ."),
  ("Pico-Jansky", "Pico-Jansky", "Đơn vị đo cường độ tín hiệu trong thiên văn radio."),
  ("Post-main-sequence", "Hậu dãy chính", "Giai đoạn tiến hóa của ngôi sao sau khi rời khỏi dãy chính."),
  ("Poynting Flux", "Dòng Poynting", "Lượng năng lượng được truyền qua một đơn vị diện tích trong một giây."),
  ("Pre-main Sequence Star", "Sao tiền dãy chính", "Ngôi sao trong giai đoạn hình thành trước khi nó vào dãy chính."),
  ("Proper Time", "Thời gian riêng", "Thời gian đo bởi một đồng hồ di chuyển cùng với vật thể."),
  ("Protocluster", "Tiền cụm sao", "Cụm sao đang trong giai đoạn hình thành."),
  ("Proton-Proton Chain", "Chuỗi proton-proton", "Quá trình nhiệt hạch trong các ngôi sao chủ yếu như Mặt Trời."),
  ("Population III Stars", "Sao dân số III", "Những ngôi sao đầu tiên hình thành sau Vụ Nổ Lớn."),
  ("Penrose Process", "Quá trình Penrose", "Cơ chế khai thác năng lượng từ lỗ đen quay."),
  ("Pair Production", "Sản xuất cặp", "Quá trình tạo ra một cặp hạt - phản hạt từ một photon có năng lượng cao."),
  ("Plasma Wave", "Sóng plasma", "Sóng truyền qua một môi trường plasma."),
  ("Pulsar Timing", "Định thời Pulsar", "Phương pháp đo thời gian xung của pulsar để nghiên cứu các hiện tượng thiên văn."),
  ("Phase Space", "Không gian pha", "Không gian lý thuyết trong đó tất cả các trạng thái có thể của một hệ thống được biểu diễn."),
  ("Photomosaic", "Ảnh ghép", "Hình ảnh lớn được tạo thành từ nhiều ảnh nhỏ ghép lại với nhau."),
  ("Phobos", "Phobos", "Một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa."),
  ("Planetesimal Hypothesis", "Giả thuyết Planetesimal", "Giả thuyết về sự hình thành của hệ mặt trời từ các hạt nhỏ."),
  ("Proper Velocity", "Tốc độ riêng", "Tốc độ thực sự của một thiên thể so với tốc độ biểu kiến."),
  ("Poynting Vector", "Vectơ Poynting", "Vectơ biểu diễn dòng năng lượng điện từ."),
  ("Perihelion Advance", "Sự tiến động cận nhật", "Sự thay đổi từ từ của điểm cận nhật của quỹ đạo hành tinh."),
  ("Proton-Alpha Reaction", "Phản ứng Proton-Alpha", "Phản ứng nhiệt hạch giữa proton và hạt alpha."),
  ("Prominence Eruption", "Sự phun trào vùng lồi", "Hiện tượng bùng phát khí từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Prestellar Cloud", "Đám mây tiền sao", "Đám mây phân tử trong giai đoạn trước khi hình thành sao."),
  ("Pulsar Glitch", "Sự gián đoạn Pulsar", "Sự thay đổi đột ngột trong chu kỳ quay của một pulsar."),
  ("Polar Cap", "Mũ cực", "Vùng băng ở các cực của một hành tinh."),
  ("Photometric System", "Hệ thống quang trắc", "Hệ thống đo lường ánh sáng từ các thiên thể."),
  ("Planck Length", "Chiều dài Planck", "Đơn vị chiều dài cơ bản trong cơ học lượng tử."),
  ("Post-AGB Star", "Sao hậu AGB", "Giai đoạn tiến hóa sau giai đoạn nhánh khổng lồ asymptotic."),
  ("Polarization Map", "Bản đồ phân cực", "Bản đồ biểu diễn sự phân cực của ánh sáng từ một thiên thể."),
  ("Protostellar Disk", "Đĩa tiền sao", "Đĩa vật chất xung quanh một ngôi sao đang hình thành."),
  ("Proplyd", "Proplyd", "Đĩa tiền hành tinh xung quanh các sao trẻ trong tinh vân Orion."),
  ("Planetary Migration", "Di cư hành tinh", "Quá trình hành tinh thay đổi quỹ đạo của mình trong hệ mặt trời."),
  ("Photon Epoch", "Kỷ nguyên Photon", "Giai đoạn trong sự tiến hóa của vũ trụ khi các photon đóng vai trò quan trọng."),
  ("Penrose Diagram", "Biểu đồ Penrose", "Biểu đồ biểu diễn không-thời gian trong thuyết tương đối rộng."),
  ("Pulsating Variable Star", "Sao biến quang xung", "Ngôi sao có độ sáng thay đổi do các chu kỳ xung."),
  ("Polar Vortex", "Xoáy cực", "Hệ thống áp suất thấp và xoáy ở các cực của một hành tinh."),
  
Leave a Comment