Jelo

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
3 years ago
1.8 kB
3
Indexable
Never
class Jelo
{
private:
  string ime;     // Ime jela
  Sastojak *sastojci; // Lista sastojaka za jelo
  int kol;      // Kolicina jela u gramima
  int brS;      // Broj sastojaka
  int sat;      // Vreme formiranja jela
  int promena;    // Procentualna promena cene
  VrstaJela vrsta;  // Vrsta jela

public:
  Jelo() {}
  Jelo(string i, int s, VrstaJela v)
  {
    ime = i;
    sat = s;
    vrsta = v;
  }

  void operator+=(Sastojak s)
  {
    if (((vrsta == P || vrsta == G) && (s.getV() == SLAN || s.getV() == NEUT)) || ((vrsta == D) && (s.getV() == SLAD)))
    {
      int i;
      int brS = sizeof(sastojci) / sizeof(sastojci[0]); // Nadjemo broj elemenata u nizu sastojci
      if (brS != 0)
      {
        Sastojak *pomNiz = new Sastojak[brS];
        for (i = 0; i < brS; i++)
        {
          pomNiz[i] = sastojci[i]; // Prepisemo sve u pomocni niz
        }
        delete[] sastojci;

        sastojci = new Sastojak[++brS]; // Povecamo br elemenata niza
        for (i = 0; i < (brS - 1); i++)
        {
          sastojci[i] = pomNiz[i]; // prepisemo iz pomocnog
        }
        sastojci[i] = s; // Dodamo na kraj
      }
      else
      { // Ovo je ako nema nijedan sastojak
        sastojci = new Sastojak[1]; 
        sastojci[0] = s;
      }
    }
    else // Ako se ne poklapa vrsta sastojka
    {
      cout << "Ne moze taj sastojak";
    }
  }

  void setSat(int s) { sat = s; }
  void setPromena(int p) { promena = p; }
};